ZABBIX CERTIFIED SPECIALIST

Školenie ponúka jednoduché pochopenie konceptov a štruktúry Zabbixu pre IT profesionálov, ktorí potrebujú prevádzkovať Zabbix efektívne a zároveň poskytovať podporu ostatným používateľom Zabbixu.

Máte otázky? Neváhajte a kontaktujte nás na emailovej adrese:  zabbix@snt.sk alebo na tel. čísle: +421 2 58 273 111

Základné informácie o školení

Verzia produktu:
Zabbix 6.0
Počet účastníkov:
maximálne 8 účastníkov
Forma školenia:
online, súčasťou školenia sú praktické cvičenia
Školiaci jazyk:
slovenčina
Dĺžka školenia:
5 dní
Špeciálne požiadavky:
pokročilé znalosti práce s PC, znalosť operačných systémov
Školiaci materiál:
Účastník získa prezentácie zo školenia vo forme PDF dokumentu.
Ďalšia úroveň:
Zabbix Certified Professional Level 3
   
   
Cena školenia:
1 750,- bez DPH 
Termíny školení:
12.6. - 16.6.2023  |  25.9. - 29.9.2023  |  27.11. - 1.12.2023  |  Na vyžiadanie
Osvedčenie:
Účastník obdrží osvedčenie o absolvovaní školenia Zabbix 6.0.
Certifikát:
Účastník po úspešnom zložení skúšky získa certifikát Zabbix 6.0 Certified Specialist.
Darček:
Polo tričko s logom Zabbix a odznačik Zabbix Certified Specialist

Agenda školenia

Prvý deň

 • Úvod: Prehľad funkcionalít
 • Úvod: Kľúčové princípy rozvoja
 • Úvod: Dôležité rozhodnutia
 • Úvod: O spoločnosti Zabbix LLC
 • Úvod: Licenčný model Zabbixu a komerčné služby
 • Architektúra: komponenty Zabbixu
 • Architektúra: Vnútorná architektúra Zabbixu
 • Architektúra: Zabbix proxy
 • Architektúra: Tok údajov
 • Príprava: NTP, časové pásmo, firewall, SELinux
 • Inštalácia: Získanie Zabbixu
 • Inštalácia: Inštalačné prerekvizity
 • Inštalácia: Inštalácia databázy
 • Inštalácia: Inštalácia servera Zabbix z balíčkov
 • Inštalácia: Inštalácia Zabbix frontendu z balíčkov
 • Rozhranie Zabbixu: Prehľad rozhrania
 • Rozhranie Zabbixu: Typy používateľov a oprávnenia
 • Rozhranie Zabbixu: Používanie filtrov
 • Používateľský profil: Všeobecné nastavenia
 • Používateľský profil: Jazyk, časové pásmo a témy
 • Používateľský profil: Používateľské médium
 • Používateľský profil: Správy
 • Definície: Zoznam pojmov používaných v Zabbixe
 • Definície: Položky a spúšťače
 • Definície: Spúšťače, udalosti a akcie
 • Definície: Makrá a atribúty
 • Konfigurácia: Skupiny hostiteľov, vnorené skupiny hostiteľov
 • Konfigurácia: Práca s hostiteľskými skupinami
 • Konfigurácia: Prideľovanie oprávnen
 • Konfigurácia: Hostitelia
 • Konfigurácia: Vlastnosti a entity hostiteľa
 • Konfigurácia: Hostiteľské rozhrania
 • Konfigurácia: Farby stavu hostiteľského rozhrania
 • Konfigurácia: Dostupnosť hostiteľského rozhrania
 • Zber údajov: Typy položiek
 • Zber údajov: Kľúče položiek
 • Zber údajov: Dátové typy položiek
 • Zber údajov: História a trendy
 • Zber údajov: Timeout
 • Zber údajov: Jednoduché kontroly
 • Zber údajov: ICMP kontroly

Druhý deň

 • Zabbix agent: Úvod
 • Zabbix agent: Inštalácia pomocou balíčkov
 • Zabbix agent: Zabbix agent 2 – prehľad
 • Zabbix agent: Zabbix agent kontroly
 • Zabbix agent: Agent v systéme Linux
 • Zabbix agent: Možnosti príkazového riadku
 • Zabbix agent: Agent v systéme Windows
 • Zabbix agent: Pasívne kontroly
 • Nástroje príkazového riadku: zabbix_get
 • Zabbix agent: Aktívne kontroly
 • Zabbix agent: Riešenie problémov
 • Zabbix agent: Používateľské parametre
 • Čitateľnosť údajov: Jednotky pre položky
 • Čitateľnosť údajov: Mapy hodnôt
 • Intervaly aktualizácie: Prehľad
 • Intervaly aktualizácie: Flexibilné a plánovanie
 • Intervaly aktualizácie: Nútená kontrola
 • Predspracovanie: Prehľad
 • Predspracovanie: Spracovanie chýb
 • Predspracovanie: Jednoduchá zmena a zmena za sekundu
 • Predspracovanie: Použitie regulárnych výrazov
 • Predspracovanie: Odstránenie nezmenených hodnôt
 • Zber údajov: Nepodporované položky
 • Zber údajov: Testovanie položiek
 • Detekcia problémov: Spúšťače
 • Detekcia problémov: Dynamické názvy problémov
 • Detekcia problémov: Prevádzkové údaje
 • Detekcia problémov: Podmienky pre obnovu stavu spúšťačov
 • Detekcia problémov: Uzavretie a potvrdenie problémov
 • Detekcia problému: Možnosti zobrazenia problému
 • Detekcia problému: Funkcie závisiace na čase
 • Detekcia problému: Závislosti medzi spúšťačmi

Tretí deň

 • Šablóny: Vlastnosti šablóny
 • Šablóny: Prepojenie šablón
 • Šablóny: Viaceré úrovne šablón
 • Šablóny: Práca so šablónami
 • Hromadná aktualizácia: Položky
 • Hromadná aktualizácia: Šablóny a hostitelia
 • Zber údajov: Zabbix sender
 • Zber údajov: SSH kontroly
 • Zber údajov: Telnet kontroly
 • Závislé položky: Definícia
 • Závislé položky: Nastavenie hlavnej položky
 • Závislé položky: Nastavenie závislých položiek
 • Závislé položky: Viaceré úrovne závislosti
 • Závislé položky: Výhody
 • Zber údajov: SNMP monitoring
 • Zber údajov: SNMP rozhrania
 • Zber údajov: SNMP OID a MIB
 •  Zber údajov: Nástroje príkazového riadka pre SNM
 • Zber údajov: Riešenie problémov s SNMP
 • Zber údajov: SNMP trapy
 • Zber údajov: IPMI monitoring
 • Zber údajov: Vypočítané kontroly
 • Zber údajov: Agregácia údajov
 • Zber údajov: Prehľad monitorovania log súborov
 • Zber údajov: Položky monitorovania log súborov
 • Zber údajov: Podrobnosti o monitorovaní log súborov
 • Zber údajov: HTTP agent
 • Zber údajov: Parametre HTTP autentifikácie
 • Zber údajov: Webové scenáre
 • Zber údajov: Kroky webového scenára

Štvrtý deň

 • Automatizácia: Prehľad automatickej registrácie
 • Automatizácia: Prehľad zisťovania zariadení na sieti
 • Inventár: Prehľad
 • Inventár: Režimy inventára
 • Inventár: Zber údajov
 • Notifikácie: Typy médií
 • Notifikácie: Šablóny správ
 • Notifikácie: Nastavenie používateľského média
 • Akcie: Funkcionalita
 • Akcie: Podmienky
 • Akcie: Úkony a kroky
 • Akcie: Obnovy a aktualizácie
 • Akcie: Eskalácie
 • Akcie: Riešenie problémov
 • Akcie: Vnútorné akcie
 • IT služby: Prehľad
 • IT služby: Problémy a služby – atribúty/tagy
 • IT služby: SLA a servisné akcie
 • Údržba (plánované výpadky): Funkcionalita
 • Údržba (plánované výpadky): Obdobia údržby
 • Údržba (plánované výpadky): Používanie atribútov/tagov pri údržbe
 • Údržba (plánované výpadky): Pozastavenie operácií počas údržby
 • Low-level discovery: Prehľad
 • Low-level discovery: Workflow
 • Skupiny používateľov: Prehľad
 • Skupiny používateľov: Prideľovanie oprávnení
 • Používatelia: Manažment
 • Používatelia: Nastavenia požiadaviek na heslá
 • Používatelia: Systém oprávnení
 • Používateľské roly: Prehľad
 • Konfigurácia: Import a Export
 • Audit: Prehľad

Piaty deň

 • Konfigurácia: Export dát v reálnom čase
 • Vizualizácia dát: Vlastné grafy
 • Vizualizácia dát: Názvy dynamických grafov
 • Vizualizácia dát: Sieťové mapy
 • Vizualizácia dát: Dashboardy
 • Vizualizácia údajov: widgety
 • Reporting: Prehľad reportovacích služieb
 • Reporting: Komponenty a inštalácia
 • Administrácia: Všeobecné nastavenia
 • Administrácia: Nastavenia automatického čistenia databázy
 • Administrácia: Globálne regulárne výrazy
 • Výkon: Panel zdravia (Health dashboard)
 • Výkon: Zberače údajov
 • Výkon: Interné procesy
 • Výkon: Interné vyrovnávacie pamäte
 • Výkon: Zabbix Queue
 • Verzie Zabbixu: LTS, hlavné a vedľajšie verzie
 • Verzie Zabbixu: Upgrade a kompatibilita
 • Diskusia: Q&A
 • Osvedčenie o účasti na kurze
 • Skúška Zabbix Certified Specialist
 • Certifikácia Zabbix Certified Specialist

Choose language