ZABBIX CERTIFIED PROFESSIONAL

Školenie prináša IT profesionálom znalosti a zručnosti potrebné na konfiguráciu a používanie Zabbix proxy servera a distribuovanej architektúry monitoringu, ako aj detailný pohľad na pokročilé využívanie nástroja Zabbix.

Máte otázky? Neváhajte a kontaktujte nás na emailovej adrese:  zabbix@snt.sk alebo na tel. čísle: +421 2 58 273 111

Základné informácie o školení

Verzia produktu:
Zabbix 6.0
Počet účastníkov:
maximálne 8 účastníkov
Forma školenia:
online, súčasťou školenia sú praktické cvičenia
Školiaci jazyk:
slovenčina
Dĺžka školenia:
3 dni
Špeciálne požiadavky:
Certifikát Zabbix Certified Specialist alebo osvedčenie o absolvovaní školenia Zabbix Certified Specialist.
   
Školiaci materiál:
Účastník získa prezentácie zo školenia vo forme PDF dokumentu.
Ďalšia úroveň:
Zabbix Certified Expert Level 4
     
Cena školenia:
1 650,- bez DPH
Termíny školení:
19.6. - 21.6.2023  |  2.10. - 4.10.2023  |  4.12. - 6.12.2023  |  Na vyžiadanie
Osvedčenie:
Účastník obdrží osvedčenie o absolvovaní školenia Zabbix 6.0.
Certifikát:
Účastník po úspešnom zložení skúšky získa certifikát Zabbix 6.0 Certified Professional.
Darček:
Termohrnček s logom Zabbix a odznačik Zabbix Certified Professional

Agenda školenia

Prvý deň

 • Úvod: Prerekvizity pre Zabbix
 • Úvod: Hlavné komponenty Zabbixu
 • Úvod: Komunikácia medzi komponentmi Zabbixu
 • Úvod: Zber údajov
 • Úvod: Interný workflow Zabbixu
 • Zabbix frontend: Nastavenie Nginx servera
 • Zabbix frontend: Ladenie Nginx servera
 • Zabbix frontend: Monitorovanie Nginx servera
 • Zabbix frontend: Nastavenie HTTPS
 • Docker images: Prehľad
 • Docker images: Nasadenie Zabbix proxy
 • Vysoká dostupnosť: Prehľad
 • Vysoká dostupnosť: Konfigurácia servera
 • Vysoká dostupnosť: Typy uzlov
 • Vysoká dostupnosť: Konfigurácia agenta
 • Vysoká dostupnosť: Konfigurácia proxy
 • Vysoká dostupnosť: Failover
 • Vysoká dostupnosť: Parametre klastra
 • Zabbix proxy: Prehľad
 • Zabbix proxy: Aktívny režim proxy
 • Zabbix proxy: pasívny režim proxy
 • Zabbix proxy: Konfigurácia
 • Zabbix proxy: Monitorovanie zdravia
 • Zabbix proxy: Runtime príkazy
 • Zabbix proxy: Throttling
 • Zabbix agent 2: Prehľad
 • Zabbix agent 2: Buffering
 • Zabbix agent 2: Hlavné zložky
 • Zabbix agent 2: Inštalácia
 • Zabbix agent 2: Možnosti príkazového riadka
 • Zabbix agent 2: Konfigurácia pluginu
 • Zabbix agent 2: Pomenované relácie
 • Zabbix agent 2: Špecifické kľúče
 • Zabbix agent: Obmedzenia kľúčov - paterny
 • Zabbix agent: Obmedzenia kľúčov - poradie pravidiel
 • Zabbix agent: Obmedzenia kľúčov - poznámky
 • Zabbix agent: Vzdialené príkazy
 • Šifrovanie: Prehľad
 • Šifrovanie: Možnosti Zabbixu
 • Šifrovanie: Šifrovanie pripojenia DB
 • Šifrovanie: TLS Accept/Connect
 • Šifrovanie: Pomocou certifikátov
 • Šifrovanie: Pomocou vopred zdieľaných kľúčov
 • Šifrovanie: Poznámky
 • Frontend skripty: Prehľad
 • Frontend skripty: Parametre


Druhý deň

 • Monitorovanie databáz: ODBC monitoring
 • Monitorovanie databáz: Konfigurácia
 • Monitorovanie databáz: Položky monitorovania databáz
 • Monitorovanie databáz: DSN a reťazec pre pripojenie
 • Predspracovanie: Prehľad
 • Predspracovanie: Interný workflow
 • Predspracovanie: XML path
 • Predspracovanie: JSON path
 • Predspracovanie: Prometheus patern
 • Predspracovanie: Konverzia na JSON
 • Low-level discovery: Úvod
 • Low-level discovery: Vlastnosti LLD pravidiel
 • Low-level discovery: LLD makrá
 • Low-level discovery: interný LLD workflow
 • Low-level discovery: LLD prototypy
 • Low-level discovery: LLD filtre
 • Low-level discovery: LLD overrides
 • Low-level discovery: LLD pomocou závislých položiek
 • Low-level discovery: Predspracovanie
 • Low-level discovery: Kontextová podpora v používateľských makrách
 • Low-level discovery: vstavané LLD kľúče
 • Low-level discovery: LLD súborových systémov
 • Low-level discovery: LLD pomocou SQL
 • Low-level discovery: LLD SNMP OID
 • Monitorovanie SNMP: Dynamické indexy

Tretí deň

 • Automatická registrácia: Prehľad
 • Automatická registrácia: HostMetadata
 • Automatická registrácia: HostInterface
 • Automatická registrácia: Akcie
 • Automatická registrácia: Pasívne kontroly
 • Automatická registrácia: Šifrovanie
 • Discovering zariadení v sieti: Prehľad
 • Discovering zariadení v sieti: Udalosti hostiteľ/služby
 • Discovering zariadení v sieti: Uptime/Downtime
 • Discovering zariadení v sieti: Akcie
 • Discovering zariadení v sieti: Poznámky
 • JMX monitoring: Prehľad
 • JMX monitoring: Zabbix Java gateway
 • JMX monitoring: Konfigurácia Zabbix servera
 • JMX monitoring: Konfigurácia Java aplikácie
 • VMware monitoring: Prehľad
 • VMware monitoring: Vstavané šablóny
 • Low-level discovery: Hostiteľské prototypy
 • VMware monitoring: Konfigurácia
 • VMware monitoring: Poznámky
 • Pokročilé funkcie spúšťačov: Timeshift
 • Pokročilé funkcie spúšťačov: Funkcie pre makrá
 • Pokročilé funkcie spúšťačov: Názvy udalostí
 • Pokročilé funkcie spúšťačov: Trendové funkcie
 • Pokročilé funkcie spúšťačov: Baseline funkcie
 • Pokročilé funkcie spúšťačov: Detekcia anomálií
 • Pokročilé funkcie spúšťačov: Predpoveď
 • Pokročilé funkcie spúšťačov: Percentil
 • Korelácia udalostí: Prehľad
 • Korelácia udalostí: Korelácia založená na spúšťači
 • Korelácia udalostí: Globálna korelácia
 • Zabbix internals: Caches
 • Zabbix internals: Interné procesy
 • Zabbix internals: Zberače údajov
 • Zabbix internals: Workflow
 • Tuning databázy: MySQL parametre
 • Ladenie databázy: Partitioning
 • Riešenie problémov so Zabbixom: Pomalé dotazy
 • Riešenie problémov so Zabbixom: Debug mode
 • Výkon Zabbixu: Odporúčania
 • Diskusia: Q&A
 • Osvedčenie o účasti na kurze
 • Skúška Zabbix Certified Professional
 • Certifikácia Zabbix Certified Professional

Choose language