Inovatívnosť
Partnerstvo
Certifikovaný tím
Školenia

Zabbix - efektívny monitorovací nástroj

Riešenie Zabbix predstavuje efektívny monitorovací nástroj, ktorý umožňuje získavať neobmedzené množstvo typov údajov v reálnom čase z rozličných typov zariadení v IT prostredí – serverov, virtuálnych strojov, sieťových prvkov, meracích zariadení a pod. Zozbierané údaje je možné okamžite vizualizovať formou náhľadov, máp, grafov, ako aj podrobiť ďalšej analýze za účelom generovania alarmov. Zabbix je zdarma dostupný open source systém, voľne použiteľný bez akýchkoľvek poplatkov s otvoreným kódom.

Základné funkcionality systému Zabbix

  • Zber údajov - zber údajov prostredníctvom viacerých metód – SNMP, Zabbix agent, IPMI, JMX, ODBC ai.
  • Detekcia problémov, korelácie - otváranie a uzatváranie problémov na základe generovania udalostí a ich vzájomnej korelácie
  • Performance Management - vizualizácia údajov, viacero typov grafov, predikcia správania sa metrík
  • Inventarizácia - manuálne a automatizované prideľovanie inventarizačných atribútov k zariadeniam
  • Notifikácie a eskalácie - notifikovanie operátorov prostredníctvom mailov, SMS atď., automatické akcie a eskalačné plány
  • SLA Evaluation - konfigurácia stromu služieb a vyhodnocovanie dostupnosti služieb za zvolené obdobie

Viac o nástroji Zabbix (PDF)

OpenSource

Máte otázky? Neváhajte a kontaktujte nás na emailovej adrese:  alebo na tel. čísle: +421 2 582 73 111

Choose language