Špičkové technológie pre lepšiu zdravotnú starostlivosť

Spoločnosť S & T CEE Holding poskytuje riešenia a služby v oblasti zdravotnej starostlivosti už od roku 1999. Svoje inovatívne riešenia navrhuje s cieľom naplniť potreby ako pacientov, tak aj odborníkov v oblasti zdravotníctva. Riešenia sú primárne orientované na diagnostické zobrazovanie, kardiológiu, gynekológiu, onkológiu, zdravie žien a intenzívnu starostlivosť.

V úzkej spolupráci so špičkovými svetovými výrobcami, spoločnosť S & T CEE Holding ponúka ucelené riešenia zamerané na zlepšenie liečby pacientov počas celého cyklu zdravotnej starostlivosti – od prevencie a vyšetrenia až po stanovenie diagnózy, následnú liečbu, monitoring a správu dokumentácie. S & T CEE Holding ďalej ponúka riešenia na digitalizáciu snímok, uchovávanie informácií a zlepšenie prepojenia medzi pacientmi a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

Ťažiskom práce spoločnosti S & T CEE Holding je individuálny prístup k jednotlivým zákazníkom s dôrazom na ich dlhodobú spokojnosť s dodávanými technológiami a súvisiacimi službami.

Ikona Medical
Philips logoPlanmed logoAngiodroid logoJusha logo

Produktové portfólio

Ako autorizovaný distribútor PHILIPS Healthcare, spoločnosť S & T CEE Holding zabezpečuje predaj a servis medicínskych technológií na území Slovenskej republiky v oblastiach: 

S & T CEE Holding ďalej spolupracuje s výrobcom Planmed v oblasti systémov pre mamografiu, s výrobcom Angiodroid v oblasti technológií pre diagnostickú a intervenčnú periférnu angiografiu a s výrobcom JUSHA v oblasti zobrazovacích riešení.

Komplexné služby

Produktové portfólio S & T CEE Holding dopĺňajú služby „na kľúč“ určené pre prevádzkovateľov zdravotnej starostlivosti, ako štátnych, tak aj privátnych zdravotníckych zariadení a organizácií. Patria k nim nasledovné činnosti:

  • Plánovanie a dodávka zdravotníckych prístrojov a zariadení
  • Strategické plánovanie a poradenstvo v oblasti financovania 
  • Školenia na používanie prístrojov a systém ďalšieho vzdelávania 
  • Poradenstvo v oblasti zdravotnej starostlivosti a klinických služieb 
  • Údržba a servis prístrojov a zariadení 

Sme tu pre Vás

Predajom prístrojov a  zariadení sa kontakt so zákazníkom nekončí. V  prípade poruchy, záručného a  pozáručného servisu, S & T CEE Holding poskytuje spoľahlivé služby prostredníctvom vlastnej siete profesionálnych servisných stredísk. 

S cieľom byť čo najbližšie k zákazníkom pre odstránenie porúch a riešenie vzniknutých problémov v  čo najkratšom čase, servisní technici spoločnosti S & T CEE Holding pôsobia v štyroch slovenských mestách - v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline a v Košiciach.

Obchodné oddelenie

Cenové ponuky a informácie o produktoch:

Tel.: +421 41 5115 111
E-mail: obchod-medical@snt.sk

Helpdesk

Hlásenie problémov a porúch:

Tel.: +421 2 58 273 808
E-mail: medical@snt.sk

Prístup do služby Helpdesk

Základný kontakt (recepcia)

S & T CEE Holding s.r.o.
Mlynské nivy 71
821 05 Bratislava

Tel.: +421 2 58 273 111

Poslanie

Poslaním S & T CEE Holding v oblasti zdravotnej starostlivosti je prispievať k celkovej kvalite života ľudí. Svojim prístupom, činnosťou a  inovatívnymi riešeniami sa snaží o trvalý progres v oblastiach:

  • Zlepšovanie kvality starostlivosti o pacientov prostredníctvom dodávok najmodernejších zdravotníckych technológií.
  • Zlepšovanie pracovných podmienok odborného zdravotníckeho personálu implementáciou špičkových prístrojov a zariadení, odborným zaškolením a následným vzdelávaním ich užívateľov.
  • Pomoc pri znižovaní nákladov zdravotníckych zariadení na prevádzku zdravotníckych technológií odborným poradenstvom, technickou a softvérovou podporou a poskytovaním kvalitných servisných služieb.

Spoločnosť S & T CEE Holding sa zároveň dlhodobo angažuje v  rôznych projektoch sponzorskej podpory a skvalitňovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Okrem darov špeciálneho vybavenia a  prístrojov pre rôzne zdravotnícke zariadenia, angažuje sa aj v priamej podpore zdravotníckych nadácií a  iných partnerských podujatí v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Choose language