ADVANCED ZABBIX DATA PRE-PROCESSING

Školenie je zamerané na vysvetlenie natívnych možnosti filtrácie, extrahovania a modifikácie údajov kolektovaných do prostredia Zabbixu. 

Máte otázky? Neváhajte a kontaktujte nás na emailovej adrese:  zabbix@snt.sk alebo na tel. čísle: +421 2 58 273 111

Základné informácie o školení

Verzia produktu:
Zabbix 6.0
Počet účastníkov:
maximálne 8 účastníkov
Forma školenia:
online, pokročilé praktické cvičenia
Školiaci jazyk:
slovenčina
Dĺžka školenia:
1 deň
Špeciálne požiadavky:
Nie sú vyžadované žiadne predchádzajúce školenia.
Školiaci materiál:
Účastník získa prezentácie zo školenia vo forme PDF dokumentu.
 
 
Cena školenia:
390,- bez DPH
Termíny školení:
4.4.2023  |  9.11.2023  |  Na vyžiadanie
Osvedčenie:
Účastník obdrží osvedčenie o absolvovaní školenia.

Agenda školenia

  • Úvod
  • Interný workflow
  • Číselné operácie
  • Konverzie medzi numerickými systémami
  • Textové operácie
  • Javascript
  • Štruktúrované údaje (JSONPath, XMLPath, Prometheus)
  • Transorfmácie na JSON
  • Overovanie údajov
  • Throttling

Choose language