ADVANCED PROBLEM AND ANOMALY DETECTION WITH ZABBIX

Školenie sa venuje problematike detegovania a generovania incidentov s využitím nie len základných funkcionalít triggeringu, ale aj s nasadením pokročilých analytických funkcií.

Máte otázky? Neváhajte a kontaktujte nás na emailovej adrese:  zabbix@snt.sk alebo na tel. čísle: +421 2 58 273 111

Základné informácie o školení

Verzia produktu:
Zabbix 6.0
Počet účastníkov:
maximálne 8 účastníkov
Forma školenia:
online, pokročilé praktické cvičenia
Školiaci jazyk:
slovenčina
Dĺžka školenia:
1 deň
Špeciálne požiadavky:
Nie sú vyžadované žiadne predchádzajúce školenia.
Školiaci materiál:
Účastník získa prezentácie zo školenia vo forme PDF dokumentu.
 
 
Cena školenia:
390,- bez DPH
Termíny školení:
25.4.2023  |  12.10.2023  |  Na vyžiadanie
Osvedčenie:
Účastník obdrží osvedčenie o absolvovaní školenia.

Agenda školenia

 • Detekcia problémov pomocou Zabbixu
 • Detekcia problémov kombináciou viacerých metrík
 • Najpoužívanejšie triggerové funkcie
 • Triggerové funckie založené na čase
 • Prediktívne triggerové
 • Dlhodobá analýza údajov s využitím údajov z trendov
 • Ochrana pred flapovaním triggerov
 • Detekcia problémov pomocou log súborov
 • Závislosti medzi problémami
 • Reakcia na problémy pomocou akcií
 • Pravidlá pre korelovanie udalostí

Choose language