Zmena sídla kancelárie S&T Slovakia v Košiciach

11.12.2020 | Slovakia

Dovoľujeme si Vás informovať o zmene sídla kancelárie spoločnosti S&T Slovakia s. r. o. v Košiciach.

Nové sídlo kancelárie  sa nachádza na adrese Krivá 23, 040 01 Košice, na prízemí budovy Podnikateľské centrum.  

Pre účely doručovania zásielok a pošty je nová adresa v platnosti od 14.12.2020.


Ostatné kontaktné údaje košickej kancelárie ostávajú bez zmeny: 

S&T Slovakia s. r. o.

Krivá 23, 040 01 Košice

Tel.: +421 2 58 273 111

Fax: +421 2 58 273 212


Choose language