Zachovanie dôvernosti údajov

Ochrana dát

Ochrana a bezpečnosť dát má pre S & T CEE Holding s.r.o. a celú skupinu S & T (ďalej len S & T) veľký význam. Kladieme veľký dôraz na dodržiavanie osobných práv a rešpektujeme ochranu vašich osobných údajov. Za týmto účelom trvale usilujeme o zlepšovanie kritérií na ochranu vašich údajov. Týmto svojim prehlásením o ochrane stanovujeme, aké informácie o vašej návšteve našich webových stránok zaznamenávame a ako ich využívame. Toto sa nevzťahuje na webové stránky, ktoré nepatria S & T, ale obsahujú odkazy vedúce na tieto alebo iné webové stránky S & T, alebo na ktoré vedie odkaz z našich stránok.

Zaznamenávanie a uchovávanie osobných údajov

Pokiaľ navštívite naše stránky, náš server si z bezpečnostných dôvodov prechodne zaznamená doménové meno alebo IP adresu vášho počítača, a ďalej dátum prístupu, požadovaný súbor (názov súboru a URL), zodpovedajúci kód HTML a webovú stránku, z ktorej ste nás navštívili, plus počet bytov prenesených v rámci spojenia. Prípadne, môžeme na vaše PC uložiť určité informácie vo forme tzv. "cookies". Cookie je dátový prvok, ktorý webová stránka môže zaslať prehliadaču pre uloženie vo vašom systéme. K vášmu systému alebo osobným údajom však nemáme pomocou cookie vôbec žiadny prístup. Napriek tomu chceme upozorniť, že štandardné nastavenie prehliadačov použitie cookies umožňuje. Pokiaľ si ukladanie cookies neprajete, môžete ich vo svojom prehliadači vypnúť. Cookies používame výhradne k optimalizácii našich webových stránok podľa vašich preferencií.
Osobné údaje ako vaše meno, adresu, telefónne číslo nebo e-mailovú adresu nezaznamenávame, pokiaľ ich samozrejme dobrovoľne neuvediete, napríklad pri otázkach, ktoré nám posielate, v žiadosti o ponúkané pracovné miesto a pod.

Používanie a poskytovanie vyššie uvedených osobných údajov

Dáta vzťahujúce sa k vašej návšteve využijeme iba pre potreby technickej administrácie našich stránok a pre splnenie vašich prianí a požiadaviek, pre ktoré ste nám svoje dáta poskytli. Iba v prípade, že k tomu dáte svoj súhlas, použijeme tieto dáta aj pre prieskum produktov a pre marketingové účely, a aj tak iba v presne stanovenom rozsahu pre každý takýto prípad. Tieto dáta poskytneme ďalším organizáciám iba v prípade, ak to nariaďuje zákon. Naši zamestnanci sú plne viazaní zachovávať dôvernosť informácií.

Bezpečnosť

Aby sme vaše súkromné údaje, ktoré nám zveríte, ochránili pred cudzím prístupom a možným zneužitím, prijali sme komplexné technické a organizačné opatrenia, ktoré sú plne na úrovni súčasných technológií.

Kontakt

So svojimi otázkami, návrhmi alebo upresňujúcimi požiadavkami na upravovanie, vyraďovanie alebo vymazanie osobných údajov, sa prosím obracajte na:

S & T CEE Holding s.r.o., Mlynské nivy 71, 821 05 Bratislava

E-Mail: snt@snt.sk

Internet: https://www.snt.sk

Obmedzenie záruk

S & T neprijíma žiadne záruky za to, že informácie zverejnené na týchto stránkach sú kompletné, správne a aktuálne. To isté platí pre všetky odkazy smerujúce z týchto stránok inam alebo naopak na tieto stránky odinakiaľ. S & T nezodpovedá za obsah stránok dosiahnuteľných pomocou takýchto odkazov.
S & T si vyhradzuje právo upravovať alebo doplňovať zobrazované informácie bez predchádzajúceho upozornenia.
Zverejnením týchto informácií S & T nezakladá podklady pre ponuky, konzultácie alebo podobné zmluvné vzťahy. S & T neprijíma zodpovednosť akéhokoľvek druhu za využitie, správnosť alebo dostupnosť svojich webových stránok.
S & T preto neprijíma žiadnu zodpovednosť za hmotné, priame alebo nepriame škody, ani za škody, ku ktorým môže dôjsť vplyvom nevyužitých príležitostí, straty údajov alebo ušlého zisku v dôsledku použitia dokumentov alebo informácií prístupných na týchto stránkach.

Choose language