Návrh a vývoj modulov pre monitorovací systém ZABBIX

S & T CEE Holding ako prémiový partner spoločnosti Zabbix dlhodobo spolupracuje a prispieva vlastným vývojom a návrhom novej architektúry a doplnkových rozširujúcich modulov a funkcionalít monitorovacieho systému Zabbix.

Tieto rozšírenia a moduly sú vyvíjané pre heterogénne prostredia a podporujú širokú množinu operačných platforiem (Linux, HPUX, Solaris, MS Windows). Využívané sú nové funkcionality produktu Zabbix, ako sú napríklad globálna korelácia alebo obohacovanie generovaných problémov (Zabbix event tags).  S & T CEE Holding v rámci vývoja vyvinula tri doplnkové moduly.

Ikona_Výskum_Vývoj

Doplnkové moduly

Monitoring serverov na úrovni OS

Modul zjednodušuje a urýchľuje nasadenie monitoringu a jeho administráciu na úrovni OS pre veľké počty serverov v heterogénnych prostrediach aj v konfiguráciách active/passive a active/passive klastrov. Modul umožňuje realizovať konfiguráciu monitoringu procesov, služieb, sieťových socketov, spojení a zaplnenia súborových systémov pomocou jednoduchých konfiguračných súborov  určených pre konkrétny server, bez nutnosti zasahovať do grafického rozhrania Zabbixu alebo reštartovať ktorýkoľvek jeho komponent. Modul zabezpečuje monitoring behu procesov a služieb, monitoring stavu socketov a spojení pre TCP/UDP protokoly a obsadenia lokálnych a sieťových súborov systémov.

Distribučný systém

Tento modul dopĺňa funkcionalitu Zabbixu o možnosť vytvorenia centrálneho repozitára konfigurácii agentov monitorovaných serverov s možnosťou jeho distribúcie na jednotlivé servery. Distribučný systém umožňuje distribuovať monitorovacie skripty alebo binárne súbory rozširujúce funkcionalitu Zabbix agenta, konfiguračné súbory monitorovacích skriptov alebo konfiguračné súbory Zabbix agentov. Rozšírenie ďalej umožňuje vzdialenú správu Zabbix agentov a Zabbix proxy. Tvorcovia dohľadu tak nepotrebujú priamo pristupovať na monitorované servery v procese konfigurácie monitoringu a jeho zmien.

Moduly zbxORA, zbxMySQL, zbxWLS pre monitoring prostredia Oracle riešení

V rámci vývoja modulov, S & T CEE Holding vyvinula viaceré moduly pre monitoring databázových systémov (Oracle Db, MySQL Db) a aplikačných serverov (WebLogic), ktoré poskytujú možnosti realizácie fault a performance monitoringu týchto systémov s množstvom funkcionalít.
VIAC INFORMÁCIÍ O RIEŠENIACH ZABBIX

Choose language