Case study | Consulting

Pro Diagnostic Group

Štvornásobná inštalácia MR prístrojov

S&T Slovakia nainštalovala a úspešne odovzdala do užívania štyri špičkové pracoviská magnetickej rezonancie na Slovensku, v zdravotníckych zariadeniach v Poprade, Košiciach, Prešove a Bratislave. Prevádzkovateľom pracovísk je spoločnosť Pro Diagnostic Group, a.s. 

Inštalované prístroje typu PHILIPS Ingenia 3.0T disponujú najmodernejším softvérovým a aplikačným vybavením pre splnenie najnáročnejších požiadaviek medicíny v oblasti diagnostiky. V súčasnosti patria medzi najlepšie a najmodernejšie pracoviská magnetickej rezonancie na Slovensku.

Case study | Internet of Things

El. Stav. Services

Inteligentný merací systém

S&T Slovakia implementovala riešenie inteligentného meracieho systému na báze PLC (Power Line Communication) v spoločnosti El. Stav. Services, s.r.o., Košice. Použitá technológia riešenia využíva na komunikáciu s elektromermi existujúce silové vedenia, čím odpadla nutnosť budovania nových, samostatných komunikačných sietí. Zákazník využíva cloudové riešenie s centrálou meracieho systému v správe spoločnosti S&T Slovakia a možnosťou on-line pripojenia k systému kdekoľvek a kedykoľvek.

"Naša spoločnosť vyjadruje maximálnu spokojnosť s technickým riešením inteligentného meracieho systému. Pozitívne hodnotíme zákaznícky prístup v podobe profesionálneho odborného prístupu pri návrhu, termínov dodávok a technickej podpory. Na základe doterajších skúseností odporúčam spoločnosť S&T Slovakia ako dodávateľa inteligentných meracích systémov," Vratko Kulčár, konateľ spoločnsoti El. Stav. Services.