Case study | Software development

ORANGE SLOVENSKO

Riešenie monitoringu IT prostredia

S podporou S&T Slovakia, Orange realizoval projekt komplexného riešenia monitoringu dostupnosti a výkonnosti  IT infraštruktúry, založeného na open source nástroji Zabbix. Okrem vlastnej funkcionality, nové riešenie prinieslo významné úspory spojené s migráciou riešenia, úsporu investičných nákladov a licencovaný softvér a súčasne úspory na prevádzkových nákladoch spojených s efektívnejšou dodávkou služieb.

Case study | Consulting

Heineken Slovensko Distribúcia

Riešenie “Tobacco Track and Trace”

V súlade s platnou legislatívou EÚ pre oblasť distribúcie tabakových výrobkov, S&T Slovakia zaviedla systém vysledovateľnosti tabakových výrobkov do skladových a distribučných procesov v spoločnosti Heineken Slovensko Distribúcia, spol. s r. o.

Riešenie je postavené na platforme SAP Cloud Platform, s využitím mobilných čítacích zariadení na operačnom systéme Android a plne automatizovaného procesu na strane SAP R/3 a SAP S/4HANA. 

Case study | Consulting

Pro Diagnostic Group

Štvornásobná inštalácia MR prístrojov

S&T Slovakia nainštalovala a úspešne odovzdala do užívania štyri špičkové pracoviská magnetickej rezonancie na Slovensku, v zdravotníckych zariadeniach v Poprade, Košiciach, Prešove a Bratislave. Prevádzkovateľom pracovísk je spoločnosť Pro Diagnostic Group, a.s. 

Inštalované prístroje typu PHILIPS Ingenia 3.0T disponujú najmodernejším softvérovým a aplikačným vybavením pre splnenie najnáročnejších požiadaviek medicíny v oblasti diagnostiky. V súčasnosti patria medzi najlepšie a najmodernejšie pracoviská magnetickej rezonancie na Slovensku.

Case study | Internet of Things

El. Stav. Services

Inteligentný merací systém

S&T Slovakia implementovala riešenie inteligentného meracieho systému na báze PLC (Power Line Communication) v spoločnosti El. Stav. Services, s.r.o., Košice. Použitá technológia riešenia využíva na komunikáciu s elektromermi existujúce silové vedenia, čím odpadla nutnosť budovania nových, samostatných komunikačných sietí. Zákazník využíva cloudové riešenie s centrálou meracieho systému v správe spoločnosti S&T Slovakia a možnosťou on-line pripojenia k systému kdekoľvek a kedykoľvek.

"Naša spoločnosť vyjadruje maximálnu spokojnosť s technickým riešením inteligentného meracieho systému. Pozitívne hodnotíme zákaznícky prístup v podobe profesionálneho odborného prístupu pri návrhu, termínov dodávok a technickej podpory. Na základe doterajších skúseností odporúčam spoločnosť S&T Slovakia ako dodávateľa inteligentných meracích systémov," Vratko Kulčár, konateľ spoločnsoti El. Stav. Services.

Choose language