Základnú otázku, ktorú riešia spoločnosti, uvažujúce o prechode na SAP S/4HANA, je samotný spôsob, akým transformáciu svojho ERP vykonať.


Nová implementácia / Reimplementácia

Nová implementácia/reimplementácia predstavuje ideálny spôsob, akým je možné implementovať nové procesy a inovácie, ktoré so sebou riešenie SAP S/4HANA prináša. Implementáciu nového systému je možné vykonať „na zelenej lúke“, využitím procesov takzvaných „SAP modelových spoločností“, prípadne použiť pôvodný systém ako predlohu pre tvorbu základných nastavení. Nábeh riešenia prebieha formou „big bang“ a je spojený s migráciou počiatočných stavov a otvorených položiek. Na základe našich skúseností môžeme konštatovať, že sa jedná o spôsob prechodu, vďaka ktorému je možné dosiahnuť optimalizáciu podnikových procesov s využitím najnovších technológií, spojený s optimalizáciou hardvérových nárokov na prevádzku systémuTransformacia SAP R/3 na SAP S/4 HANA 1

Systémová konverzia

Spoločnosti, pre ktoré je nová  implementácia SAP S/4HANA príliš riziková alebo časovo, organizačne a z pohľadu nákladov náročná, je vhodnou alternatívou migrácia na SAP S/4HANA. Samotná migrácia je realizovaná v dvoch krokoch. V prvom kroku prebieha migrácia databázy na novú SAP databázu HANA a v druhom kroku prebieha konverzia existujúceho R/3 systému na produkt SAP S/4HANA.

Obidva kroky je možné z časového hľadiska oddeliť a týmto spôsobom rozložiť projektové aktivity na dlhšie časové obdobie a tým eliminovať prípadné riziká vyplývajúce zo zmeny. Ako jedna z prvých spoločností na Slovensku sme úspešne zrealizovali viaceré  konverzie ERP systémov na SAP S/4HANA a naďalej pomáhame našim zákazníkom plánovať a realizovať cestu prechodu na SAP S/4HANA.


SAP S4 System conversion


Choose language