S & T CEE Holding disponuje skúseným tímom odborníkov, ktorí sú schopní riešiť náročné požiadavky zákazníkov na správu, integráciu, používanie pracovných tokov a realizáciu obchodných procesov v rôznych oblastiach činnosti organizácie a trhových segmentoch.

Naším prvoradým cieľom je pomôcť pri rozhodovaní, vytváraní a implementácii informačného systému ako aj rozvojových aktivít tak, aby dáta, dokumenty, procesy, resp. jednotlivé postupy boli integrované a tvorili jeden celok, ktorý spĺňa očakávania zákazníka, a tým zabezpečuje efektívnejšie využívanie jeho zdrojov. Základným pilierom tejto činnosti je preto detailná znalosť zákazníka a jeho obchodných procesov, kvalitné know-how a dlhoročné skúsenosti v danej oblasti.

S & T CEE Holding poskytuje v rámci systémovej integrácie nasledovné činnosti:

  • Konzultácie a pomoc zákazníkom pri rozhodovaní a implementácii rozvojových aktivít v oblasti IT
  • Definovanie stratégie rozvoja IT
  • Výber vhodných riešení, vrátane prípravy zadaní pre výber dodávateľa/dodávateľov
  • Návrhy architektúry
  • Projektové riadenie
  • Školenia
  • Práce spojené s analýzou, vývojom, testovaním, implementáciou, integráciou IS
  • Prevádzku IS / Outsourcing

Choose language