Vzdelávanie s víziou

S & T CEE Holding už dlhodobo ponúka študentom možnosť absolvovania stáže alebo povinnej školskej praxe. Takmer žiadne iné odvetvie hospodárstva nie je tak dynamické ako IT sektor a iba veľmi málo spoločností veľkosti S & T CEE Holding ponúka príležitosť byť tak blízko ku každodennej praxi.

V rámci podnikových štruktúr S & T CEE Holding sa oblasť vzdelávania a odbornej prípravy zameriava na podporu a rozvoj samostatnosti, podnikateľské myslenie, aktívne nasadenie a uvedomovanie si riešených problémov. Okrem toho, S & T CEE Holding ponúka študentom možnosť zoznámiť sa s podnikovými procesmi a postupmi „od nuly“, a v závislosti od konkrétnej oblasti špecializácie získať podrobné odborné skúsenosti s riešeniami v oblastiach ERP systémov, IT alebo medicínskych technológií, prípadne získať skúsenosti v oblasti práce a komunikácie so zákazníkmi.

Ikona Student

Vzdelávanie študentov v S & T CEE Holding

Cieľom vzdelávania študentov v S & T CEE Holding je vyškoliť vysoko kvalifikovaných odborníkov, dlhodobo spolupracovať so strednými a vysokými školami na rozvoji talentov zo škôl, a hľadať potencionálnych nových zamestnancov. V mnohých prípadoch sú najlepší študenti po ukončení vzdelávania prijatí do trvalého zamestnania. Aktuálna ponuka profesijných pozícií v  spoločnosti S & T CEE Holding:

  • IT technik a IT konzultant v oblasti infraštruktúrnych riešení
  • Helpdesk Operator
  • SAP konzultant v oblasti informačných technológií
  • Programátor
  • Technici v oblasti medicínskych riešení a technológií

Ako študent na odbornej praxi alebo stáži v S & T CEE Holding budete mať príležitosť pracovať aktívne a s maximálnou možnou osobnou zodpovednosťou - v závislosti od vašej osobnosti a progresu vo vašom vzdelávaní. Ako člen tímu môžete prispieť názorom a nápadmi, zúčastňovať sa na školiacich kurzoch alebo seminároch a zaoberať sa každodennými úlohami - rovnako ako všetci ostatní kolegovia.  V priebehu vzdelávania vždy existuje aj možnosť „privoňať“ k práci na iných oddeleniach. 

Ako môžeme spolupracovať

Odborná prax

Počas študentskej praxe v S & T CEE Holding zároveň navštevujete svoju školu, aby ste nadobudnuté znalosti podporili aj teoreticky. Podmienkou je uzatvorenie Zmluvy o zabezpečení praktického vyučovania medzi Strednou školou alebo Stredným odborným učilišťom a našou spoločnosťou. 

Brigáda 

Študentský život má svoje náklady. Nechcete byť závislý od rodičov? Získajte brigádu v S & T CEE Holding a staňte sa samostatným!

Stáž

Študenti magisterského stupňa majú možnosť pracovať pod odborným dohľadom služobne starších zamestnancov ako vedúcich programu a zúčastňovať sa priamo na reálnych projektoch a úlohách. Pravidelne budete dostávať spätnú väzbu. 

Po ukončení vysokoškolského štúdia budete mať príležitosť pokračovať v hlavnom pracovnom pomere.

Netreba sa báť pohovoru! 

Ani v prípade, že je to váš úplne prvý pohovor. Keďže študenti vo väčšine prípadov ešte nemajú profesionálne skúsenosti, chceme sa s vami jednoducho porozprávať a zistiť, čo vás zaujíma, aké máte záľuby, aké brigády ste mali možnosť absolvovať, prečo máte záujem o konkrétnu pracovnú pozíciu a prípadne, či máte nejaké špeciálne zručnosti. Na začiatku pohovoru očakávame zdvorilý pozdrav s podaním ruky a samozrejme privítame, ak sa budete pýtať na témy, ktoré vás zaujímajú.

Prijímací proces

Po pohovore pomerne rýchlo zistíte, či budete pozvaní do ďalšieho kola, kde sa obvykle vykonáva aj jednoduchý test (jazykové znalosti, odborné a všeobecné znalosti), s cieľom lepšie posúdiť vaše schopnosti a silné stránky. 

Spoločnosť S & T CEE Holding zároveň ponúka kandidátom v užšom výbere možnosť absolvovať skúšobný deň.

Choose language