Komplexný Managed Printing

Komplexná správa a optimalizácia procesov tlače a skenovania dokumentov tvoria základ výkonných konceptov riadenej tlače. Okrem infraštruktúry je potrebné zohľadňovať všetky procesy týkajúce sa správy spotrebného materiálu, ako aj údržby, tvorby a vkladania dokumentov.

Je potrebné zohľadniť aj otázky súvisiace s bezpečnosťou, aspekty trvalej udržateľnosti, neustále zlepšovanie efektívnosti, účinné monitorovanie nákladov a automatizácia procesov.

Sortiment S & T CEE Holding siaha od multifunkčných zariadení pre malé podniky až po vybavenie, prevádzku a údržbu podnikových tlačiarenských zariadení.


Managed Printing

Služby S & T CEE Holding

S & T CEE Holding ako nezávislý partner poskytuje zákazníkom podporu pri výbere správnych tlačových systémov na základe funkčných, ekonomických a ergonomických kritérií. S komplexným pohľadom na proces obstarávania a dokonalým porozumením požiadaviek zákazníkov, S & T CEE Holding berie do úvahy faktory, o ktorých zákazník často ani neuvažuje. Portfólio produktov a riešení spoločnosti zahŕňa nielen množstvo rôznych výrobcov, ale aj širokú škálu typov a tried zariadení, vrátane profesionálnych tlačiarenských zariadení.

Výsledkom je, že spoločnosť S & T CEE Holding ponúka najvyššiu úroveň odborných znalostí pri zavádzaní tlačových systémov, implementácii komplexných riešení pre správu a vykonávaní prebiehajúcich operácií ako súčasti údržby a dodávok spotrebného materiálu.

Riešenia správy tlače

... podporujú implementáciu konceptov riadenej tlače a ponúkajú množstvo ďalších funkcií, ako napríklad:

  • Účtovanie a výkazníctvo: efektívne riadenie, napr. prostredníctvom zaznamenávania nákladov užívateľov alebo oddelení, rozsiahle možnosti vyhodnocovania
  • Follow-Me-Printing a Print Roaming: získavanie výtlačkov na akejkoľvek tlačiarni v lokalite alebo na viacerých lokalitách, ochrana údajov - tlač sa uskutočňuje iba vtedy, keď je používateľ pri zariadení - vyhnutie sa zbytočnej tlači
  • Tlač na základe pravidiel: Optimalizácia nákladov prostredníctvom automatického priradenia tlačových systémov alebo vykonaním nastavení v závislosti od obsahu tlačovej úlohy, napríklad zabránenie farebnej tlače pri tlači e-mailov
  • Autentifikácia a správa identifikačných systémov: napr. MiFare alebo Legic Transponder/Card Reader pre autentifikáciu v tlačovom systéme
  • Podpora tlače z mobilných zariadení a podpora workflow
Managed Printing
Standortanalyse

Umiestnenie a optimalizácia tlačového parku

V rámci návrhu umiestnenia a optimalizácie tlačového parku odborníci S & T CEE Holding analyzujú existujúcu tlačovú infraštruktúru, objem tlače a príslušné požiadavky alebo  procesy s cieľom nájsť potenciál pre optimalizáciu a zníženie nákladov. S využitím softvérového riešenia Asset DB® je výsledkom analýzy spoločný vývoj koncepcie pre cielenú a udržateľnú implementáciu.

Tlačové zariadenia a spotrebný materiál

Kancelárska tlač

Jednoduché, efektívne a orientované na používateľa

Kancelárske zariadenia - od jednoduchých A4 tlačiarní po multifunkčné A3 zariadenia s kancelárskym finišerom na vytváranie brožúr alebo dierovanie dokumentov, ponúkajú pohodlie a funkčnosť pre ergonomickú a produktívnu prácu. Ako nezávislý dodávateľ viacerých značiek, S & T CEE Holding môže ponúknuť vhodné riešenia pre každú spoločnosť.

Tlač etikiet

Priemyselné tlačiarne

V priemyselnom sektore sú potrebné tlačiarne so špecifickými vlastnosťami. Na tento účel sú k dispozícii prispôsobené, obzvlášť robustné tlačové riešenia. 

Spoločnosť S & T CEE Holding taktiež ponúka rozsiahle portfólio produktov pre také aplikácie, ktoré sú spárované s inteligentnými modelmi prevádzky a údržby.

Spotrebný materiál

Všetko potrebné pre tlač

Bez ohľadu na značku S & T CEE Holding ponúka všetok spotrebný materiál, ktorý zákazníci potrebujú pre svoje tlačové systémy. Patria sem tonery, atramenty a zošívačky, ako aj špeciálne tlačové médiá, kopírovací a špeciálny papier. V závislosti od modelov prevádzky pre riadenú tlač alebo nastavených rámcových dodávateľských zmlúv, tieto produkty môžu byť dodávané tiež automaticky a na požiadavku.

Choose language