S & T CEE Holding sa hlási k princípom spoločenskej zodpovednosti a firemnej filantropie. Manažment spoločnosti si plne uvedomuje, že tvorba zisku a spoločensky zodpovedné podnikanie musia byť vzájomne prepojené, a preto aktivity v tejto oblasti tvoria už dlhodobo súčasť jej strategického plánovania.

S & T CEE Holding zameriava svoju pozornosť na podporu vybraných projektov najmä v oblastiach vzdelávania a zdravotníctva.

Social_Responsibility


Podpora v oblasti zdravotníctva

Spoločnosť S & T CEE Holding, ako autorizovaný distribútor medicínskej techniky, sa dlhodobo angažuje v rôznych projektoch sponzorskej podpory a skvalitňovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

Okrem darov špeciálneho vybavenia a prístrojov pre rôzne zdravotnícke zariadenia naprieč celým Slovenskom, angažuje sa aj v priamej podpore zdravotníckych nadácií a iných partnerských podujatí.

Podpora v oblasti vzdelávania

Už od roku 2003 je S & T CEE Holding partnerom neziskovej vzdelávacej organizácie Junior Achievement Slovensko, ktorá je lídrom v oblasti podnikateľského vzdelávania na Slovensku. Ako člen správnej rady, S & T CEE Holding prináša vklad a pohľad „profesionála z praxe“ s potrebným know-how, podporuje aktivity organizácie zabezpečením materiálneho vybavenia a priestorov pre ich konanie. Súčasne sa aktívne podieľa na organizácii a priebehu vybraných vzdelávacích projektov v oblastiach aplikovanej ekonómie a rozvoja podnikateľských zručností, ktoré sú určené ako pre stredoškolských a vysokoškolských študentov, tak aj pre učiteľov. Spoločnosť S & T CEE Holding je pripravená podporiť ďalšie zaujímavé, aj netradičné inovatívne projekty.


Nadacia_KDC_Logo


"Veríme, že vďaka pomoci firiem ako S&T i ľudí s veľkým srdcom pomôžeme zlepšiť podmienky a poskytovanie odbornej starostlivosti deťom, ktorým srdiečka nepracujú tak, ako by sme si všetci želali."

PhDr. Mária Kadlečíková, Nadácia Detského kardiocentr


JASR_Logo


"Vzdelávacie programy JA Slovensko už viac ako 25 rokov prinášajú mladým ľudom zážitkovou formou vedomosti z oblasti podnikania a finančnej gramotnosti. Sú postavené na veľmi úzkej spolupráci so svetom biznisu - kombinujú teoretické znalosti a praktické skúsenosti. Práve tento prvok prinášajú dlhoročné partnerstvá s významnými slovenskými spoločnosťami, medzi ktoré stabilne patrí aj S&T. Prepojenie vzdelávania a biznis sféry prináša obojstranne výhodné synergie – mladí ľudia dostanú skúsenosti priamo z prvej ruky a firmy zdroj inšpirácie, inovácie a perspektívnej pracovnej sily v mladých ľuďoch, ktorí prejdú JA programami."

Danica Balážová, predsedníčka Správnej rady, JA Slovensko, n.o.

Choose language