S&T Slovakia získala certifikát systému manažérstva IT služieb

18.05.2021 | Slovakia
Spoločnosť S&T Slovakia zaviedla a používa systém manažérstva IT služieb podľa medzinárodnej normy EN ISO 20000-1:2018. Norma je zameraná na zlepšovanie kvality, zvyšovanie efektivity a zníženie nákladov v IT procesoch, definuje procesy riadenia pre poskytovanie služieb IT a obsahovo sa riadi ustanoveniami ITIL a ITSM. Proces certifikačného auditu v S&T Slovakia vykonala spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s. r. o. 

Úspešné zavŕšenie auditu a platný certifikát potvrdzuje, že systém manažérstva služieb IT v spoločnosti S&T Slovakia spĺňa požiadavky uvedenej normy v oblastiach: návrhy riešení, konzultácia a dodávky HW a SW produktov a služieb, systémová integrácia komplexných zákazníckych riešení, následná servisná a prevádzková podpora zákazníkov a outsourcing IT služieb, a tiež v oblasti konzultácií, dodávok, servisnej a prevádzkovej podpory medicínskych technológií. 

„Uvedomujeme si našu zodpovednosť voči zákazníkom v zmysle kvality poskytovaných implementačných, podporných a servisných služieb. Spokojnosť našich zákazníkov je pre nás prvoradá. Preto plnenie striktných kritérií na trvalé udržanie certifikátu kvality riadiacich procesov nás podporuje v záväzku poskytovať našim zákazníkom služby na ešte vyššej odbornej i organizačnej úrovni.“

- Helena Horovčáková, Country Manager S&T Slovakia s. r. o.

Kvalitu poskytovaných služieb S&T Slovakia potvrdzuje využívanie aj ďalších štandardizovaných systémov pre manažment kvality, environmentálny manažment a manažment bezpečnosti informácií.

Certifikát systému Manažérstva IT služieb


Choose language