S&T produkt študentskej firmy

03.05.2021 | Slovakia
S&T Slovakia je partnerom celoslovenskej študentskej súťaže JA Veľtrh podnikateľských talentov, ktorá sa uskutoční online v utorok 4. mája 2021.

Veľtrh podnikateľských talentov sa bude konať už 26. rok v poradí. Jedná sa o celoslovenskú súťaž študentských firiem, ktoré prezentujú svoje produkty a služby pred odbornou porotou a súťažia v rôznych kategóriách aj o postup do celoeurópskeho finále študentských firiem v rámci JA Europe Company of the Year Competition.

Spoločnosť S&T Slovakia má patronát nad súťažnou kategóriou S&T Produkt študentskej spoločnosti, ktorej zámerom je posúdiť produkt vyrobený študentskou firmou, jeho rozvoj a realizáciu v rámci študentskej firmy. Porotcovia S&T Slovakia budú hodnotiť originalitu, konkurencieschopnosť, inovatívnosť a potenciál študentských nápadov byť úspešnými na reálnom trhu. V kategórii bude súťažiť celkovo 23 študentských firiem – 10 gymnázií a 13 odborných škôl.

Veľtrh bude prebiehať v online platforme a vo virtuálnej realite. Každý účastník bude môcť veľtrh navštíviť z pohodlia svojho pc - z kancelárie alebo home office, aktívne nahliadnuť do online stánkov a zároveň je možné mať priamu interakciu so študentmi.

Súťaž je súčasťou vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia. Program je založený na získavaní praktických skúseností a zručností tak, aby rozvíjal pracovné, sociálne a komunikačné kompetencie študentov, s využitím konzultačnej podpory odborníkov z podnikateľského a manažérskeho prostredia. S&T Slovakia je jednou zo spoločností, ktoré študentom poskytujú práve tento typ podpory.

S&T Slovakia je už dlhodobo partnerom neziskovej vzdelávacej organizácie Junior Achievement Slovensko, spoločnosť partnersky participuje na vybraných projektoch organizácie, a jedným z nich je aj partnerstvo na najväčšom podujatí JA Veľtrh študentských spoločností.

Viac informácií o programe nájdete na stránke JA Slovensko.

Choose language