S & T CEE Holding je Dell Titanium Partner

25.3.2023 | Slovakia

Začlenením do nadnárodnej skupiny VINCI Energies, spoločnosť S & T CEE Holding získala najvyššiu partnerskú úroveň Titanium v partnerskom programe Dell Technologies.  

Prostredníctvom statusu Titanium, S & T CEE Holding získava prístup k sade výhod a nástrojov pre podporu predaja, k najnovším Dell technológiám a špecializovaným školeniam, a najmä k Dell certifikovaným technickým zdrojom. Tieto benefity následne premieta do ponuky špičkových riešení a služieb pre svojich zákazníkov na Slovensku.  


Dell Titanium Partner


Choose language