S&T Slovakia získala štatút Zlatého partnera SAP

28.4.2021 | Slovakia
Spoločnosť S&T Slovakia získala štatút SAP® Gold Partner, najvyššiu kategóriu certifikačného programu SAP® PartnerEdge®, ktorý garantuje vysokú úroveň poskytovaných služieb v oblasti nasadzovania SAP produktov a riešení.

Získanie štatútu potvrdzuje dosiahnutie vysokej výkonnosti v oblasti realizácie SAP riešení a zároveň preukazuje silný záväzok S&T Slovakia dodávať svojim zákazníkom významnú obchodnú hodnotu pri napĺňaní ich podnikových cieľov. Štatút zlatého partnerstva je celosvetovo vyhradený pre najlepších partnerov, ktorí splnili náročné kritéria:

  • v odbornej oblasti, čiže v získaní technických, podporných a obchodných certifikácií,
  • v oblasti preukázaných zdrojov partnera na marketing a predaj, poradenstvo a podporu zákazníkov,
  • a neposlednom rade - v oblasti referencií preukazujúcich úspešné zákaznícke realizácie.

Len veľmi málo partnerov dodržiava vysoké štandardy vyžadované spoločnosťou SAP. Výber zlatého partnera zaručuje zákazníkom spoluprácu s jedným z najelitnejších partnerov spoločnosti SAP, s kvalifikáciou pre každú definovanú oblasť poradenstva.

„Celý tím S&T Slovakia je hrdý na štatút SAP Gold Partner. Je to uznanie postavenia našej spoločnosti v komunite partnerov SAP ako jedného z najdôveryhodnejších partnerov na Slovensku. Získaný štatút je zároveň dôkazom našich nepretržitých investícií do inovácií, špičkových technologických riešení a silného zamerania na prínosy k obchodným výsledkom našich zákazníkov."

- Helena Horovčáková, Country Manager S&T Slovakia s. r. o.

SAP Gold Partner


Choose language