S&T Zabbix webináre 2021

12.02.2021 | Slovakia

Štvrtok, 11. marca 2021, 10:00 h

Výkonný Business Service Management v prostredí nástroja Zabbix

BSM - ako prezentovať monitorované prostredie z pohľadu (nie len) manažmentu - CIO, vlastníci služieb, helpdesk? Tvorba stromu služieb, modelovanie služieb, ich komponentov a vzájomných vzťahov. Propagácia a výpočet stavov služieb v plnej škále severít. Grafická prezentácia a vyhodnocovanie stavov služieb, notifikácie na základe zmien stavov služieb. Mapovanie udalostí/problémov na model služby pomocou tagov! Unikátny a jednoduchý BSM modul pre Zabbix.

Štvrtok, 18. marca 2021, 10:00 h

Monitorovanie obsahu a funkcionality web stránok

Poďme sa porozprávať o tom, ako monitorovať obsah aj funkcionalitu webov. Tento webinár je pre všetkých administrátorov, správcov siete aj obyčajných ľudí majúcich "kdesi" svoje web stránky.


Štvrtok, 1. apríla 2021, 10:00 h

Monitoring SAP prostredia

Predstavenie možností monitoringu SAP ERP prostredia. Monitoring služieb pomocou Zabbix agenta a monitoring (nielen) performance metrík pomocou CCMS.


Streda, 7. apríla 2021, 10:00 h

Integrácia Prometheus-Zabbix

Riešite problém monitoringu OpenShift platformy? Využite schopnosti Promethea a integrujte ho s nástrojom Zabbix. Webinár predstaví integráciu Prometheus-Zabbix ako efektívne a jednoduché riešenie fault monitoringu prostredia OpenShift klastrov.

Streda, 14. apríla 2021, 10:00 h

Monitoring pomocou nástroja Zabbix v MS Windows prostredí

Aké sú možnosti Zabbixu pri monitoringu Windows serverov? Predstavíme, ktoré oblasti monitoringu ponúka Zabbix hotové, aké technológie ponúka pre riešenie ostatných oblastí, ako je možné ho integrovať s Microsoft nástrojmi a ako ich prípadne nahradiť.


Štvrtok, 22. apríla 2021, 10:00 h

Zabbix v kontajnerizovanom prostredí

Je možné spustenie viacerých Zabbix prostredí na jednom klastri? Odpoveďou je Kubernetes. Na webinári odprezentujeme nasadenie troch rôznych nezávislých Zabbix prostredí v rámci jedného K8s klastra.

Choose language