Inteligentné meracie systémy

V oblasti „inteligentnej energetiky“ S&T Slovakia realizuje komerčné aktivity, kde prináša integráciu technológií s komplexnými riešeniami vrátane integrácie do podnikových informačných systémov. S&T Slovakia ako dodávateľ koncového riešenia, má bohaté skúsenosti z komerčných projektov v oblasti realizácie inteligentných meracích systémov v elektroenergetike. V rámci tejto činnosti navrhuje, realizuje a prevádzkuje komplexné cloudové riešenie inteligentného meracieho systému v elektroenergetike, ktorého základom je moderná a perspektívna komunikačná technológia PLC (Power Line Communication).

V rámci realizácie a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike poskytuje aj analytické štúdie a poradenstvo vychádzajúc z analýzy údajov získaných z inteligentných elektromerov. V odvetví elektroenergetiky poskytuje S&T Slovakia aj poradenské služby formou vypracovania technických odborných štúdií so zameraním na rozvoj a prevádzku elektromobility v koncepte inteligentných sietí.

V roku 2017 vypracovala spoločne s firmou Virtual Energy Storage Solutions s.r.o pre spoločnosť ENAIRGY, s.r.o odbornú štúdiu “Deployment of electromobility within the Smart Grid Concept“, so zameraním na štandardizáciu v elektromobilite, jej opis v referenčnej architektúre pre inteligentné siete, simulačné scenáre a výsledky vplyvu prevádzky elektromobiliy na sústavu ako aj opis optimalizačných modelov pre riadenie nabíjacích procesov. 

Smart Energy