Vytvorte priestor pre skutočne dôležité veci

Pretože veľká časť IT rozpočtu musí byť vynaložená na udržanie prebiehajúcich IT operácií, existuje len malý priestor na zhodnotenie a implementáciu nových technológií a riešení, ktoré podporujú podnikanie. Výhodu získava ten, kto dokáže riadiť nestrategické IT procesy najefektívnejšie a s minimálnym nasadením zdrojov. To je jediný spôsob, ako vytvoriť potrebnú slobodu pre ďalší rozvoj IT ako aktivátora podnikania.

V oblasti služieb dátových centier S & T CEE Holding poskytuje svojim zákazníkom komplexné služby. Osvedčené procesy zabezpečujú flexibilné a spoľahlivé uspokojenie potrieb príslušnej organizácie bez ohľadu na to, či sa jedná o dátové centrum zákazníka, cloud alebo v dátové centrum S & T CEE Holding.

DataCenter Services

Služby dátového centra S & T CEE Holding

Poradenstvo: Dôkladná analýza a pochopenie požiadaviek zákazníkov sú predpokladom úspešných projektov v dátovom centre. Ako nezávislý poskytovateľ sa spoločnosť S & T CEE Holding opiera o sofistikovanú metodológiu analýzy, ktorej výsledkom je solídny technologický a finančný základ pre rozhodovanie založené na rôznych prevádzkových formách, ako sú súkromný cloud, hostovaný súkromný cloud, verejný cloud alebo hybrid.

Integrácia: S & T následne implementuje projekty v prostredí dátového centra. Môže to byť výmena alebo aktualizácia hardvérových alebo softvérových komponentov, čiastočný prenos do dátového centra S & T alebo čiastočná migrácia služieb do cloudového prostredia. Pri realizácii projektu sa S & T riadi odporúčaniami metodiky PRINCE2 s cieľom minimalizovať časy realizácie a riziká projektu. 

Outsourcing: Architektúra implementovaná spoločnosťou S & T CEE Holding alebo už existujúca je prevádzkovaná na základe modelu ITIL. Spektrum siaha od jednoduchého prístupu „pomocnej ruky“ až po úplný outsourcing. Osvedčené procesy, vysoká flexibilita a veľa skúseností zaručujú služby, ktoré sú optimálne prispôsobené požiadavkám zákazníka. Vynikajúcu kvalitu dokazujú nielen početné zákaznícke referencie, ale potvrdzujú ich aj aj nezávislé orgány ako napríklad certifikácie podľa ISO štandardov.

Modulárny systém služieb

V prostredí dátových centier S & T ponúka služby založené na modulárnom systéme, ktorý umožňuje jednoduché prispôsobenie štandardov potrebám zákazníka, a tým zároveň umožňuje najvyššiu možnú flexibilitu.

 • Prenájom priestorov: Poskytovanie a údržba základnej infraštruktúry dátových centier 
 • Infraštruktúra: Obstaranie alebo poskytnutie hardvéru dátového centra alebo zdieľaného hardvéru ako súčasti modelu infraštruktúra ako služba (Infrastructure-as-a-Service)
 • Platforma: integrované procesy a technológie na správu infraštruktúry (Platform-as-a-Service)
 • OS-Near-Applications and Databases: preventívne činnosti a činnosti zvyšujúce stabilitu systému, definícia stratégie zálohovania, aplikácia opráv (patches)
 • Správa aplikácií: podpora druhej úrovne, nepretržitá údržba, neustále zlepšovanie a zmena
 • Podnikové procesy: Poradenstvo v oblasti optimalizácie a zavádzania nových podnikových procesov
S&T Datacenter Baukasten
DataCenter

S & T datacentrum pre zákazníkov

Spoločnosť S & T CEE Holding ponúka prevádzku systémov v dátovom centre v Žiline. To dáva zákazníkom možnosť prevádzkovať svoje systémy a ukladať svoje údaje na Slovensku, v súlade s najprísnejšími bezpečnostnými normami a nariadeniami GDPR.

Srdcom dátového centra S & T je výpočtová, sieťová a úložná virtualizácia. Vysoký stupeň virtualizácie všetkých úrovní infraštruktúry umožňuje maximálnu flexibilitu pri poskytovaní služieb. To umožňuje integráciu zákazníckych systémov do prostredia S & T bez ohľadu na ich umiestnenie. V prípade potreby je možné voliteľne získať bezpečnostné a firewall služby.

Dôležité vlastnosti:

 • najvyšší možný stupeň virtualizácie
 • ochrana prostredníctvom firewall brán novej generácie (pokročilá ochrana pred hrozbami, ochrana DOS a DDOS, filtrovanie URL, služby WAF ai.) 
 • trieda dátového centra: úroveň 2 +
 • certifikácia podľa ISO27001
 • redundantné a nepretržité systémy napájania a chladenia
 • redundantné spojenia prostredníctvom rôznych poskytovateľov 

Choose language