Moderné pracovisko je viac ako fráza

V súčasnom extrémne dynamickom a rozpočtovo orientovanom svete podnikania  je čoraz ťažšie manažovať koncové zariadenia ako sú stolové počítače, notebooky alebo mobilné telefóny nákladovo a časovo efektívnym spôsobom a súčasne udržiavať krok s najnovšími technológiami.

S & T CEE Holding patrí s mnohými spokojnými zákazníkmi už dlhodobo medzi popredných slovenských poskytovateľov služieb v oblasti správy koncových zariadení. Na služby S & T CEE Holding sa spoliehajú veľké korporácie s medzinárodnou pôsobnosťou, tak aj typické slovenské veľké a stredne veľké spoločnosti.

Výhody služieb Workplace pre zákazníkov sú zrejmé:

  • nižšie celkové náklady na vlastníctvo (TCO)
  • rýchle zriaďovanie pracovných miest
  • inovatívne technológie zabezpečujú minimálne inštalačné a prevádzkové náklady
  • jednoduchá a efektívna správa klientov
  • inovatívne, optimalizované finančné modely, ako napríklad desktop-as-a-service (DaaS)
  • modulárne poskytovanie služieb až po úplný outsourcing správy klientov
Workplace Services


Workplace od S & T CEE Holding

Poradenstvo: Projekty v prostredí Workplace začínajú dôkladnou analýzou problémov a potenciálu pre optimalizáciu. Počas workshopov sa diskutuje o modeloch osvedčených postupov a skúsenostiach zo zákazníckych projektov, ktoré sú v ideálnom prípade integrované do návrhu optimálneho riešenia. Z dôvodu zvyšujúcej sa zložitosti je dôležitý komplexný pohľad zahŕňajúci oblasti logistiky, nákladov a technológií. Výsledkom analýzy je zvyčajne jasné odporúčanie ďalšieho postupu vrátane  ekonomického pohľadu.

Integrácia: Pokiaľ ide o integráciu služieb a produktov do prostredia Workplace, S & T CEE Holding má dobre zavedené procesy, vynikajúce know-how, znalosť možných problémov, vysoký stupeň automatizácie a efektívnu logistiku, čo v konečnom dôsledku prináša spokojných zákazníkov. V rámci projektového riadenia sa S & T CEE Holding riadi odporúčaniami metódy PRINCE2 s cieľom minimalizovať dodacie lehoty a riziká.

Outsourcing: S & T CEE Holding má v prostredí Workplace flexibilné a modulárne portfólio služieb, podporené skúsenosťami na výnimočnej úrovni. Od predinštalovania a implementácie až po certifikované mazanie dát a recykláciu starých zariadení, S & T CEE Holding ponúka výkonné riešenia a vynikajúce know-how, ktoré umožňujú optimalizovať a predchádzať problémom. V konečnom dôsledku, existujú úspešné projekty formou outsourcingu, ktoré okrem iného vytvárajú priestor pre opatrenia, ktoré podporujú základné podnikanie.

Sada služieb S & T CEE Holding v prostredí Workplace 

S & T CEE Holding ponúka cez inteligentný modulárny systém maximálnu flexibilitu v prostredí Workplace. Zákazníci majú vždy na výber, akú mieru prevádzkovej zodpovednosti a aké komponenty služby chcú využívať. Na základe jasne dohodnutých dohôd o úrovni používaných služieb (SLA) a úprav procesov, ktoré zohľadňujú individuálne potreby a preferencie, S & T CEE Holding ponúka na mieru šité koncepty služieb.

Workplace Services

Modulárny systém v detailnom pohľade


Príprava (Prechod)

Definovanie procesov a presný harmonogram projektu. S & T CEE Holding sa môže spoľahnúť na hotovú procesnú dokumentáciu, ktorú je potrebné prispôsobiť iba okolnostiam daného projektu.


Obstarávanie

Obstarávanie hardvéru a softvéru, individualizovaných B2B obchodov, riadenie skladov orientovaných podľa množstva alebo dopytu, efektívne logistické procesy.


Inštalácia

Zostavenie pracovísk, preprava na miesto inštalácie, prispôsobená inštalácia pomocou nástrojov na správu klienta, zálohovanie alebo prenos údajov, pokyny pre používateľa.

Prevádzka

Prevádzka systému správy klientov, údržba štandardnej konfigurácie operačného systému, údržba softvérových balíkov, automatická distribúcia opráv, aktualizácií a aplikácií, služby IMAC / D (Install / Move / Add / Change / Disposal).

Doplnkové služby 

Technická podpora 1. a 2. úrovne, „VIP služby“, podpora 24x7, správa softvérových aktív, zálohovanie klientov.

Likvidácia

Demontáž, v prípade potreby ďalšie použitie, použitých produktov, certifikované vymazanie užívateľských údajov, poskytnutie nového hardvéru.

Autorizovaný servis

S & T CEE Holding je autorizovaným servisným partnerom najväčších globálnych výrobcov výpočtovej a kancelárskej techniky. Získané certifikácie garantujú nielen znalosť produktov a disponibilitu náhradných dielov, ale aj to, že každý z našich technikov pravidelne absolvuje certifikačné školenie daného výrobcu. Samozrejmosťou je poskytovanie pozáručného servisu pre všetky značky v portfóliu. Všetky nami poskytované servisné zásahy a procesy sú v súlade s patričnými normami ISO a postupmi ITIL.

Cisco Logo


Autorizovaný záručný a pozáručný servis produktov Cisco

Dell logo


Autorizovaný záručný a pozáručný servis produktov Dell

HP logo


Autorizovaný záručný a pozáručný servis produktov Hewlett-Packard

Lenovo logo


Autorizovaný záručný a pozáručný servis produktov Lenovo

Choose language