Bez siete žiadne IT

Vo veku internetu vecí a cloud computingu sa sieťová technológia stáva čoraz dôležitejšou, dynamické a elastické siete sú základom moderného IT prostredia. Bezpečnosť, spoľahlivosť a inteligentné architektúry nie sú len základom moderných aplikácií a služieb, ale často ich vôbec umožňujú.

S profesionálnymi riešeniami od rôznych výrobcov a komplexným implementačným a prevádzkovým portfóliom, S & T CEE Holding ponúka správnu infraštruktúru pre širokú škálu požiadaviek. Rozsah služieb siaha od návrhu koncepcie sietí alebo merania WLAN prostredí až po implementáciu komplexných MAN / WAN pre obchodné reťazce alebo spoločnosti s mnohými lokalitami. V popredí je vždy maximálna bezpečnosť a spoľahlivosť siete, nákladová efektívnosť a maximálna flexibilita.

Network

Sieťové služby od spoločnosti S & T CEE Holding

Poradenstvo:  Dôkladná analýza a pochopenie požiadaviek sú predpokladmi úspešného poskytovania a ďalšieho rozvoja IT služieb. V tejto oblasti sa spoločnosť S & T CEE Holding spolieha na internú metodológiu, ktorá zahŕňa všetky kľúčové oblasti, od zaznamenania súčasnej situácie po analýzu požiadaviek a vypracovanie vhodnej stratégie IT. Výsledkom je odporúčanie strategickej architektúry vrátane finančnej analýzy.

Integrácia:  S & T následne realizuje implementáciu. Môže sa jednať o výmenu alebo aktualizáciu hardvérových alebo softvérových komponentov, čiastočný prevod do S & T servisnej správy alebo implementáciu softvérovo definovaných sietí. Pri projektovom riadení sa spoločnosť S & T CEE Holding riadi odporúčaniami metodológie PRINCE2, ktorá minimalizuje dobu dodania a riziká.

Outsourcing:  Implementovaná alebo už existujúca S & T architektúra je profesionálne prevádzkovaná podľa osvedčených postupov založených na štandardoch ITIL®. Používajú sa rôzne modely prevádzky, od jednoduchých „pomocná ruka“ až po plnú prevádzku. Procesy, ktoré boli mnohokrát vyskúšané a testované, umožňujú vysoký stupeň flexibility a služieb prispôsobených požiadavkám zákazníka, ktoré sú popísané v prevádzkovom modeli spoločnosti. Kvalitu spoločnosti dokumentujú početné referencie a certifikácie vrátane ISO štandardov.

Riešenia v detaile


WAN a sieť pobočiek

SD-WAN riešenia od S & T nahrádzajú tradičné WAN routery a využívajú otvorené prenosové technológie. Popri dynamickom, na politikách založenom výbere aplikačnej cesty pre viac WAN pripojení, podporujú SD-WAN riešenia reťazenie služieb s ďalšími službami ako sú napríklad optimalizácia WAN a firewall brány.


LAN

V sieti dátového centra alebo LAN zákazníkov sa S & T CEE Holding spolieha na moderné technológie a tiež umožňuje automatickú konfiguráciu siete, zabezpečenie, zapojenie, monitorovanie a riadené služby. 

Moderné technológie vrstvy 2 nad vrstvou 3 ponúkajú flexibilitu pri navrhovaní riešení.


Bezdrôtová sieť LAN

Zjednotené riešenia LAN a WLAN od spoločnosti S & T CEE Holding umožňujú monitorovanie a správu siete pomocou integrovaného riešenia pre správu siete. 

Naše komplexné riešenie obsahuje funkcie ako automatizácia, analýza siete a bezpečnosť.

Choose language