S&T Slovakia inštalovala v Nemocnici Svet zdravia Topoľčany špičkové prístroje MR a CT

10.7.2020 | Slovakia

Spoločnosť S&T Slovakia realizovala dodávku a inštaláciu medicínskych zariadení v priestoroch nového rádiodiagnostického oddelenia Nemocnice Svet zdravia v Topoľčanoch. Nové pracovisko bolo slávnostne otvorené 8. júla 2020.

S&T Slovakia dodala topoľčianskej nemocnici špičkové zariadenia - magnetickú rezonanciu Philips Ingenia 1.5T S a počítačový tomograf Philips Ingenuity Core (CT). Obidve zariadenia umožnia lekárom výrazne spresniť a urýchliť diagnostiku pacientov a zároveň rozširujú ponuku vyšetrení a výkonov. Inštalácia MR zariadenia prebehla v marci a CT prístroja v apríli 2020. Súčasťou celej realizácie bolo zaškolenie pracovníkov na prácu s prístrojmi.

Viac informácií v oficiálnej tlačovej správe Svet zadravia

Nemocnica otvárala pracovisko s Marošom Molnárom

Otvorenie nového pracoviska: MR zariadenie otestoval aj profesionálny kondičný tréner Maroš Molnár

Choose language