Kompetencie pre služby outsourcingu

Stále viac organizácií využíva informačné technológie ako službu. To bolo umožnené najmä rozvojom komunikačnej infraštruktúry, ktorá dokáže zabezpečiť prenos veľkého množstva dát medzi akýmikoľvek lokalitami. Pri zjednodušenom pohľade, organizácii dnes stačí kvalitné pripojenie do komunikačnej siete, pracovné stanice a môže vzdialene využívať informačné technológie v plnohodnotnom režime. A to aj v prípade takých komplexných informačných systémov, ako je SAP.

S & T CEE Holding má s implementáciu riešení SAP viac ako 25-ročné skúsenosti. V oblasti outsourcingu a outtaskingu systémov SAP ponúka znalosti a komplexné portfólio služieb zákazníkom na Slovensku, aj v zahraničí, už dvadsať rokov. Poskytuje komplexný outsourcing SAP - od zabezpečenia  hardvéru pre celú infraštruktúru SAP, správu operačného systému, databáz a samotného SAP až po údržbu jednotlivých modulov, ako aj úpravy, aktualizácie a vývoj špeciálnych nástrojov pre prostredie SAP.

Zákaznícke zázemie, skúsenosti a stabilita S & T CEE Holding, sú zárukou pre dlhodobú spoluprácu zákazníkov a S & T CEE Holding v oblasti outsourcingu.

S & T CEE Holding SAP Outsourcing Center

Pre outsourcing IT a podporu zákazníkov v krajinách pôsobnosti celej skupiny S & T je na Slovensku vybudované outsourcingové centrum, ktoré poskytuje outsourcing systémov SAP v nasledujúcich oblastiach:

 • inštalácia, migrácia a správa hardvéru pre celú infraštruktúru systému SAP
 • správa operačného systému, databázy a bázy systému SAP
 • údržba jednotlivých modulov systému SAP
 • úpravy a vývoj nových funkčností systému SAP

SAP outsourcingové centrum v Žiline bolo zriadené v roku 2000. V súčasnosti služby centra využíva 11 organizácií (6500 SAP užívateľov) pôsobiacich v odvetviach priemyselnej výroby, v službách a vo verejnom sektore. Jedným zo zákazníkov centra je Ministerstvo školstva SR s podporou SAP systémov pre 19 verejných vysokých škôl.

Centrum využíva modernú hardvérovú základňu, pripojenie sa uskutočňuje prostredníctvom priamych liniek alebo virtuálnej privátnej siete. Významnou pridanou hodnotou pre zákazníkov je využitie riešení pre Continuous Data Protection, Disaster Recovery a replikáciu dát. Špeciálnou službou centra je  Outsourcing historických systémov SAP, ktoré podniky potrebujú určitú dobu zachovať v pôvodnej podobe, aj keď ich ku svojej hlavnej činnosti už nevyužívajú. 

Služby SAP Outsourcing Center sú z hľadiska dostupnosti prevádzkovaného systému SAP poskytované na troch úrovniach SLA (Service Level Agreement).

SAP Outtasking


Správa podnikového informačné systému na diaľku

Časť služieb SAP outsourcingového centra je možné poskytovať vzdialene pre zákazníkov s vlastnou IT infraštruktúrou formou tzv. outtaskingu respektíve selektívneho outsourcingu. Okrem iného, tento spôsob poskytovania služieb umožňuje vyžiadať si dodatočné zdroje pre podporu a zabezpečenie prevádzky systému len pre kritické časové obdobia, napr. uzávierkové práce, zvýšené prevádzkové potreby, spúšťanie nových aplikácií do produktívnej prevádzky a podobne. Zákazník tak nemusí mať pre tieto prípady alokované vlastné technické a ľudské zdroje, ktoré pre ostatné obdobia ostávajú nevyužité a vedú k zvýšeným nákladom.

Rovnako ako pri outsourcingu, S & T CEE Holding poskytuje outtasking systémov SAP pre všetky krajiny pôsobnosti skupiny S & T.

Benefity

Outsourcing odbremeňuje firmy od činností, ktoré nesúvisia s ich hlavným predmetom podnikania. Prevádzkovatelia outsourcingu dokážu zaistiť tieto činnosti vo vyššej kvalite a s nižšími nákladmi ako „režijné“ vnútropodnikové strediská. Hlavné benefity outsourcingu sú:

 • zníženie fixných a prevádzkových nákladov
 • zmena štruktúry cash-flow – investície sa menia na prevádzkové náklady
 • rýchla návratnosť vložených prostriedkov
 • zvýšenie stability prevádzky IT
 • garancia nepretržitého chodu informačného systému
 • zaniká potreba zamestnávať vysoko špecializovaných odborníkov
 • flexibilné prispôsobovanie sa meniacim organizačným podmienkam v podniku
 • rýchla reakcia na vývoj ICT technológií a zmeny v legislatíve
 • uvoľnenie zdrojov na hlavnú oblasť podnikania

Vo svete SAP riešení sme doma

 •  silný tím SAP konzultantov a  programátorov
 • rozsiahle SAP know-how  
 • hlboká znalosť podnikových a odvetvových procesov
 • dlhodobé partnerstvá so zákazníkmi
 • vlastné centrum systémovej podpory a outsourcingové centrum pre SAP riešenia
 • viac ako 250 SAP implementačných projektov 
 • viac ako 50 medzinárodných roll-out projektov
 • 55 eurokonverzných projektov
 • zmluvná systémová podpora a podpora zákazníkov v SAP Outsourcing Centre spolu pre 23 spoločností
 • viac 130 ako nadstavbových riešení a produktov
 • spolupráca so SAP AG od roku 1993 
 • prvý SAP partner v Slovenskej a Českej republike
 • prvá implementácia SAP R/3 v Slovenskej a Českej republike
 • spolupráca so SAP na legislatívnej verzii
 • tvorca 1. jazykovej verzie pre Slovensko

Certifikovaná kvalita služieb

Ako dlhoročný SAP partner na Slovensku, a aj v celom regióne centrálnej Európy, S & T CEE Holding poskytuje svojim zákazníkom jeden z najskúsenejších tímov SAP špecialistov. A to nielen pre technické nastavenie systému, ale aj pre podporu v oblasti procesných zmien, optimalizácie podnikových procesov a návrhov pre uplatnenie slovenských a medzinárodných best-practices. Spoločnosť zároveň intenzívne rozvíja nové možnosti SAP riešení, a tým pomáha svojim zákazníkom maximálne ťažiť z ich výhod.

Úspešné pôsobenie a úsilie spoločnosti S & T CEE Holding potvrdzuje status SAP® Gold Partner v rámci typu partnerstva SAP® PartnerEdge®. Dosiahnutý stupeň partnerstva vyžaduje splnenie viacerých náročných kritérií, pričom najdôležitejším ukazovateľom je počet predaných nových licencií SAP. Pre S & T CEE Holding to znamená dôležitý benefit z pohľadu garancie vysokej úrovne jej profesionality vo vzťahu k zákazníkom. 

S & T CEE Holding je držiteľom certifikátu SAP Partner Center of Expertise, ktorý ju oprávňuje v mene SAP poskytovať služby prvotnej podpory zákazníkov. S & T CEE Holding je certifikovaným partnerom pre implementáciu a podporu riešení na platforme SAP HANA.

SAP PCoE Logo
SAP Gold Partner
SAP S4 Logo


Choose language