ERP balík pre Váš biznis

ERP systémy sú používané na správu a koordináciu všetkých zdrojov, pracovísk a funkcií v rámci spoločnosti. Výber vhodného ERP systému a jeho prispôsobenie potrebám spoločnosti má do veľkej miery vplyv na efektívnosť fungovania základných procesov spoločnosti. Riešenia založené na báze SAP napomáhajú riadiť podnikové zdroje efektívne a v reálnom čase, pričom využívajú nástroje automatizácie a digitalizácie.

Ikona SAP

Dátový sklad

S & T CEE Holding je skúseným a dôveryhodným partnerom v oblasti riešení SAP Business Warehouse. Ponúkame poradenstvo, projektovú podporu a správu pre všetky produkty SAP Business Intelligence, SAP Analytics Cloud, SAP BW a SAP BW/4HANA.

Patríme medzi lídrov v oblasti implementácie SAP BW riešení na Slovensku, naše portfólio skúseností predstavuje rozsiahlu škálu projektov od upgrade Business Intelligence riešení až po rozsiahle a náročné implementácie. V rámci implementácie sa zároveň zameriavame na zlepšovanie podnikových procesov v oblastiach reportingu, plánovania a konsolidácie dát. Dlhoročné skúsenosti a znalosti odborníkov S & T CEE Holding v rámci jednotlivých funkčností SAP ERP garantujú zákazníkom optimálne riešenie a najvhodnejší návrh architektúry pre dátový sklad a Business Intelligence.


S & T CEE Holding, má kompetencie a výnimočné znalosti s využitím technológií SAP pre:

 • Reporting a analýzy
 • Manažérske prehľady a dashboardy
 • Plánovanie, rozpočtovanie, konsolidácia
 • Dátové sklady
 • Komplexné analýzy, prediktívne analýzy
 • Dlhoročné skúsenosti s reportingom nad:
  • SAP ERP
  • odvetvové riešenia pre verejný sektor, SAP utilitné riešenia, SRM, CRM, automobilový priemysel, ropné a plynárenské spoločnosti ai.
 • Orientácia na nové produkty a technológie SAP
 • Využívanie SAP Best Practices, optimalizácia BI riešení
 • Definovanie komplexnej architektúry riešenia

SAP BW

Základná funkcia dátového skladu je zhromažďovanie a spracovanie informácií na jednom mieste a ich príprava na použitie v prezentačných nástrojoch. V rámci SAP BW nástroja sú zakomponované všetky dôležité funkcie importu, spracovania, konsolidácie a uloženia potrebných dát.

SAP BW/4HANA

SAP BW/4HANA je dátový sklad novej generácie spoločnosti SAP. Je to nový produkt a výrazne iný produkt ako predchádzajúce verzie BW. Poskytnuje moderný, výkonnejší a pohodlnejší spôsob získania analytiky v reálnom čase. Umožnuje SAP BW modelovanie, ale aj SQL prístup k dátovému modelovaniu

Vo svete SAP riešení sme doma

 •  silný tím SAP konzultantov a  programátorov
 • rozsiahle SAP know-how  
 • hlboká znalosť podnikových a odvetvových procesov
 • dlhodobé partnerstvá so zákazníkmi
 • vlastné centrum systémovej podpory a outsourcingové centrum pre SAP riešenia
 • viac ako 250 SAP implementačných projektov 
 • viac ako 50 medzinárodných roll-out projektov
 • 55 eurokonverzných projektov
 • zmluvná systémová podpora a podpora zákazníkov v SAP Outsourcing Centre spolu pre 23 spoločností
 • viac 130 ako nadstavbových riešení a produktov
 • spolupráca so SAP AG od roku 1993 
 • prvý SAP partner v Slovenskej a Českej republike
 • prvá implementácia SAP R/3 v Slovenskej a Českej republike
 • spolupráca so SAP na legislatívnej verzii
 • tvorca 1. jazykovej verzie pre Slovensko

Certifikovaná kvalita služieb

Ako dlhoročný SAP partner na Slovensku, a aj v celom regióne centrálnej Európy, S & T CEE Holding poskytuje svojim zákazníkom jeden z najskúsenejších tímov SAP špecialistov. A to nielen pre technické nastavenie systému, ale aj pre podporu v oblasti procesných zmien, optimalizácie podnikových procesov a návrhov pre uplatnenie slovenských a medzinárodných best-practices. Spoločnosť zároveň intenzívne rozvíja nové možnosti SAP riešení, a tým pomáha svojim zákazníkom maximálne ťažiť z ich výhod.

Úspešné pôsobenie a úsilie spoločnosti S & T CEE Holding potvrdzuje status SAP® Gold Partner v rámci typu partnerstva SAP® PartnerEdge®. Dosiahnutý stupeň partnerstva vyžaduje splnenie viacerých náročných kritérií, pričom najdôležitejším ukazovateľom je počet predaných nových licencií SAP. Pre S & T CEE Holding to znamená dôležitý benefit z pohľadu garancie vysokej úrovne jej profesionality vo vzťahu k zákazníkom. 

S & T CEE Holding je držiteľom certifikátu SAP Partner Center of Expertise, ktorý ju oprávňuje v mene SAP poskytovať služby prvotnej podpory zákazníkov. S & T CEE Holding je certifikovaným partnerom pre implementáciu a podporu riešení na platforme SAP HANA.

SAP PCoE Logo
SAP Gold Partner
SAP S4 Logo

Choose language