SAP S/4HANA Cloud

SAP S/4HANA Cloud využíva všetky výhody vyplývajúce z databázy HANA a zmeny procesov, ktoré so sebou SAP S/4HANA prináša, spolu s výhodami prevádzkovania systému v cloude. Vo všeobecnosti sú podporované dva modely cloudového riešenia:

SAP Cloud: Riešenie je ponúkané ako služba (SaaS) vo forme public cloud, v rámci ktorého sú uložené dáta všetkých zákazníkov, ktorí využívajú túto službu. Riešenie predpokladá využitie štandardizovaných best practice procesov pre dané odvetvie a typ spoločnosti s minimálnou možnosťou konfigurácie. Vďaka tomuto prístupu SAP dokáže garantovať dostupnosť, spoľahlivosť a nahrávanie patchov na periodickej báze do systému plošne pre všetkých zákazníkov. Hlavnou výhodou riešenia je, že zákazník používa vždy najnovšie funkcionality a technológie, ktoré SAP ponúka.

Privátny Cloud: Riešenie je navrhnuté pre tie spoločnosti, pre ktoré nie je akceptovateľné v plnej miere aplikovať best practice procesy či už z dôvodu špecifických procesov spoločnosti alebo z lokálnych legislatívnych požiadaviek na vedenie a preukazovanie účtovníctva. Každý zákazník ma pevne stanovený priestor v cloude bez obmedzení týkajúcich sa vývoja zákazníckych riešení. Spoločnosť SAP je zodpovedná za dostupnosť dát v cloude a zákazník rozhoduje ohľadom termínov upgradov systému.

SAP Cloud Platform

Spoločnosť S & T CEE Holding, ako jedna z prvých na Slovensku, prináša pre svojich zákazníkov riešenia postavené na SAP Cloud Platform. SAP Cloud Platform je cloudová služba poskytovaná spoločnosťou SAP formou platform-as-a-service. Prináša inovatívne vývojové prostredie, v rámci ktorého je možné vyvíjať vlastné aplikácie s podporou moderných technológií. Umožňuje efektívnym spôsobom rozšíriť alebo integrovať existujúce on-premise alebo cloud riešenia s plným využitím potenciálu, ktoré cloudové riešenia so sebou prinášajú.

Jednou z výhod SAP Cloud Platform je možnosť integrácie so SAP aj non-SAP systémami, čo umožňuje vytvárať komplexné aplikácie dostupné z desktopov aj mobilných zariadení. S využitím SAP Cloud Platform vyvíjame pre našich zákazníkov moderné riešenia integrované na externé systémy a dostupné z mobilných zariadení alebo bežných pracovných staníc.

SAP Analytics Cloud

SAP Analytics Cloud

SAP Analytics Cloud predstavuje jednoduché cloudové riešenie pre vykonávanie komplexných analýz nad podnikovými dátami. Ponúka používateľky veľmi príjemné, a zároveň moderné používateľské prostredie, využívajúce pokročilé nástroje na analýzu a vizualizáciu spracovaných dát.

Hlavnou výhodou SAP Analytics Cloud je spracovanie dát v reálnom čase, pričom zdrojom dát môžu byť SAP aj non-SAP systémy. Samozrejmosťou je podpora zobrazenia reportov na rôznych platformách ako desktopov, mobilných telefónov a tabletov. SAP Analytics Cloud vnímame ako veľmi efektívny nástroj podporujúci reporting na operatívnej ako aj manažérskej úrovni.

SAP Data Warehouse Cloud

SAP Data Warehouse Cloud predstavuje riešenie komplexného dátového skladu v cloude, ktoré kombinuje procesy správy údajov s pokročilou analytikou. Je postavené na výkonnej technológii SAP HANA a spolu s riešením SAP Analytics Cloud je súčasťou SAP HANA Cloud Services.

SAP Data Warehouse Cloud spája na jednom mieste všetky podnikové dátové zdroje do jedného riešenia, vďaka čomu sú informácie a dáta ľahko prístupné. Umožňuje správu a spracovanie podnikových údajov, pričom je zachovaná bezpečnosť, dôveryhodnosť a informačná hodnota podnikových informácií. Súčasťou riešenia SAP Data Warehouse Cloud sú integrované správy metadát, business intelligence, plánovanie a vylepšená analytika. Vytvorenie sémantickej vrstvy prináša vašim podnikovým údajom skutočný význam a otvára priestor pre spoľahlivé inteligentné rozhodovanie a získanie nových poznatkov.

SAP Data Warehouse Cloud je určené pre všetkých IT aj podnikových používateľov. Riešenie kombinuje výkonné funkcie spracovania údajov s pokročilou analýzou a grafickými výstupmi, ktoré umožňujú robiť spoľahlivé a rýchle rozhodnutia.

SAP DWC Elasticity
SAP DWC ProductLayers


Vo svete SAP riešení sme doma

 • silný tím SAP konzultantov a  programátorov
 • rozsiahle SAP know-how  
 • hlboká znalosť podnikových a odvetvových procesov
 • dlhodobé partnerstvá so zákazníkmi
 • vlastné centrum systémovej podpory a outsourcingové centrum pre SAP riešenia
 • viac ako 250 SAP implementačných projektov 
 • viac ako 50 medzinárodných roll-out projektov
 • 55 eurokonverzných projektov
 • zmluvná systémová podpora a podpora zákazníkov v SAP Outsourcing Centre spolu pre 23 spoločností
 • viac 130 ako nadstavbových riešení a produktov
 • spolupráca so SAP AG od roku 1993 
 • prvý SAP partner v Slovenskej a Českej republike
 • prvá implementácia SAP R/3 v Slovenskej a Českej republike
 • spolupráca so SAP na legislatívnej verzii
 • tvorca 1. jazykovej verzie pre Slovensko

Certifikovaná kvalita služieb

Ako dlhoročný SAP partner na Slovensku, a aj v celom regióne centrálnej Európy, S & T CEE Holding poskytuje svojim zákazníkom jeden z najskúsenejších tímov SAP špecialistov. A to nielen pre technické nastavenie systému, ale aj pre podporu v oblasti procesných zmien, optimalizácie podnikových procesov a návrhov pre uplatnenie slovenských a medzinárodných best-practices. Spoločnosť zároveň intenzívne rozvíja nové možnosti SAP riešení, a tým pomáha svojim zákazníkom maximálne ťažiť z ich výhod.

Úspešné pôsobenie a úsilie spoločnosti S & T CEE Holding potvrdzuje status SAP® Gold Partner v rámci typu partnerstva SAP® PartnerEdge®. Dosiahnutý stupeň partnerstva vyžaduje splnenie viacerých náročných kritérií, pričom najdôležitejším ukazovateľom je počet predaných nových licencií SAP. Pre S & T CEE Holding to znamená dôležitý benefit z pohľadu garancie vysokej úrovne jej profesionality vo vzťahu k zákazníkom.

S & T CEE Holding je držiteľom certifikátu SAP Partner Center of Expertise, ktorý ju oprávňuje v mene SAP poskytovať služby prvotnej podpory zákazníkov. S & T CEE Holding je certifikovaným partnerom pre implementáciu a podporu riešení na platforme SAP HANA.

SAP PCoE Logo
SAP Gold Partner
SAP S4 Logo

Choose language