Základnou funkciou dátového skladu je zhromažďovanie a spracovanie informácií na jednom mieste a ich príprava na použitie v prezentačných nástrojoch. V rámci SAP BW nástroja sú zakomponované všetky dôležité funkcie importu, spracovania, konsolidácie a uloženia potrebných dát.

K významným výhodám použitia SAP BW pre podnikové riešenie Business Intelligence patrí komponent SAP BW Business Content. SAP Business Content predstavuje preddefinovaný podnikový obsah pre rôzne firemné používateľské roly a odvetvia na základe skúseností a vývoja pre jednotlivých zákazníkov. Obsahuje komplexné dátové modely od importu dát zo zdrojových transakčných systémov, cez spracovanie a uloženie v dátových cieľoch, až po hotové a vopred pripravené reporty. Súčasťou preddefinovaného obsahu je aj funkčnosť exportu dát na strane zdrojových systémov podľa jednotlivých vopred pripravených oblastí a modulov. Táto funkčnosť sa neustále vyvíja a rozširuje o nové oblasti a podnikové roly, čo zabezpečuje, že dátový sklad SAP BW možno využiť ako primárne zdrojové prostredie pre všetky podnikové reportingové požiadavky.

Systém SAP BW je založený na technológii SAP Netweaver, ktorej posledná verzia SAP Netweaver 7.5 je podporovaná do roku 2027. 

Choose language