SAP Development

Rozšírenia pre Vás biznis

S & T CEE Holding má dlhoročné skúsenosti nielen s implementáciou SAP procesov a produktov, ale aj s vývojom zákazníckych, na mieru vyvinutých riešení. V prípade, že si nevyberiete z ponuky našich predpripravených riešení, pomôžeme Vám navrhnúť a vyvinúť optimálne riešenie prispôsobené špecifickým podmienkam a požiadavkám Vašej spoločnosti.

Systém vysledovateľnosti tabakových výrobkov

Integrated System of Product Traceability (ISPT)

End-to-End implementácia smernice Európskeho parlamentu a Rady EU 2014/40 zavádzajúcej vysledovateľnosť tabakových výrobkov prostredníctvom reportovania pohybov na centrálny Router.

Riešenie je postavené na SAP Cloud Platform s využitím mobilných čítacích zariadení na OS Android a plne automatizovaného procesu na platformách SAP R/3 a SAP S/4HANA. 

 • Vlastné „balíkové riešenie“ z vývojárskeho prostredia S & T CEE Holding
 • Minimalizácia zásahov do aktuálnych distribučných procesov
 • Minimalizácia pridanej práce na strane skladníkov
 • Minimalizácia zásahov do podnikovej infraštruktúry a druhotných investícií do infraštruktúry
 • Integrácia nad platformami SAP R/3 a SAP S/4HANA s implementovaným modulom SAP Data Services

S & T CEE Holding úspešne implementovala systém legislatívy Tobacco Track and Trace do distribučných procesov spoločnosti Heineken Slovensko Distribúcia, spol. s r. o.


SAP Tobbaco TnTSAP ATTP

Systém pre serializáciu a sledovanie

farmaceutických výrobkov

SAP Advanced Track and Trace for Pharmaceuticals

SAP ATTP je špeciálne odvetvové riešenie vyvinuté pre farmaceutický priemysel, ktoré podporuje a zjednodušuje stratégiu serializácie a sledovania farmaceutických výrobkov. Serializácia v sebe prepája oblasti medzinárodných legislatívnych nariadení, IT riešení a systémov logistiky. Primárnym cieľom je zamedziť falšovaniu liekov, a tým prispieť k bezpečnosti pacienta.

Systém je navrhnutý špeciálne na riešenie veľkých objemov dát a správ požadovaných podľa smerníc ICH a je kompatibilný s GS1. Ponúka správu sériových čísel a archív udalostí. Zaisťuje úzku integráciu so systémom ERP (SAP ERP), výrobnými linkami a systémami tretích strán zapojených do procesu sledovania životného cyklu farmaceutických výrobkov pre rôzne legislatívy (EÚ, Rusko, Čína a ďalšie krajiny).

S & T CEE Holding úspešne implementovala systém serializácie a sledovania farmaceutických výrobkov do logistických procesov farmaceutického výrobcu HBM Pharma s.r.o.

Systém podpory priameho predaja

SAP Direct Store Delivery / Movilizer Cloud

End-to-End riešenie pre podporu Ambulantného predaja koncovému zákazníkovi bez nutnosti nákupu komplexnej infraštruktúry. Základnými črtami riešenia je nezávislosť na platforme, rešpektovanie vnútropodnikových procesov a intuitívne ovládanie pre predajcu.

 • Mobilné riešenie postavené nad platformou SAP S/4HANA    
 • Implementácia modulu SAP DSD s nadstavbou Movilizer DSD
 • Mobilná časť riešenia postavená nad Movilizer Cloud
 • Mobilné zariadenie integrujúce v sebe handheld, fiškálnu pokladnicu a možnosť platby platobnou kartou
 • Objednávkový portál postavený na platforme SAP Fiori
 • Možnosť vzdialenej podpory priamo na zariadení koncového používateľa (predajcu)   

S & T CEE Holding úspešne implementovala systém podpory priameho predaja do distribučných procesov výrobcu v potravinárskom priemysle.

SAP DSD


SAP add-on riešenia od S & T CEE Holding 

Aj keď SAP patrí k celosvetovo najrozšírenejším štandardným softvérovým riešeniam pre riadenie podniku, nepokrýva úplne všetky potreby zákazníkov. Jeho efektívnejšiemu využívaniu významne pomáhajú add-on riešenia, ktoré vyvinula a zákazníkom dodáva spoločnosť S & T CEE Holding. Sú to riešenia, ktoré reflektujú potreby a zvyklosti našich zákazníkov a rozširujú informačný systém o ďalšie možnosti. 

Medzi takéto riešenia patria napríklad systémy pre identifikáciu distribučných a výrobných procesov a ich integrácie do logistiky SAP, systémy pre sledovanie jednotlivých vnútropodnikových aj mimo podnikových procesov dopravy a ich integrácie do SAP, riešenie prepojenia e-kasy a systému SAP, riešenia nákupných portálov, riešenia inventarizácie majetku s využitím mobilných zariadení a  mnohé ďalšie riešenia v oblasti mobility ai.

Vo svete SAP riešení sme doma

 • silný tím SAP konzultantov a  programátorov
 • rozsiahle SAP know-how  
 • hlboká znalosť podnikových a odvetvových procesov
 • dlhodobé partnerstvá so zákazníkmi
 • vlastné centrum systémovej podpory a outsourcingové centrum pre SAP riešenia
 • viac ako 250 SAP implementačných projektov 
 • viac ako 50 medzinárodných roll-out projektov
 • 55 eurokonverzných projektov
 • zmluvná systémová podpora a podpora zákazníkov v SAP Outsourcing Centre spolu pre 23 spoločností
 • viac 130 ako nadstavbových riešení a produktov
 • spolupráca so SAP AG od roku 1993 
 • prvý SAP partner v Slovenskej a Českej republike
 • prvá implementácia SAP R/3 v Slovenskej a Českej republike
 • spolupráca so SAP na legislatívnej verzii
 • tvorca 1. jazykovej verzie pre Slovensko

Certifikovaná kvalita služieb

Ako dlhoročný SAP partner na Slovensku, a aj v celom regióne centrálnej Európy, S & T CEE Holding poskytuje svojim zákazníkom jeden z najskúsenejších tímov SAP špecialistov. A to nielen pre technické nastavenie systému, ale aj pre podporu v oblasti procesných zmien, optimalizácie podnikových procesov a návrhov pre uplatnenie slovenských a medzinárodných best-practices. Spoločnosť zároveň intenzívne rozvíja nové možnosti SAP riešení, a tým pomáha svojim zákazníkom maximálne ťažiť z ich výhod.

Úspešné pôsobenie a úsilie spoločnosti S & T CEE Holding potvrdzuje status SAP® Gold Partner v rámci typu partnerstva SAP® PartnerEdge®. Dosiahnutý stupeň partnerstva vyžaduje splnenie viacerých náročných kritérií, pričom najdôležitejším ukazovateľom je počet predaných nových licencií SAP. Pre S & T CEE Holding to znamená dôležitý benefit z pohľadu garancie vysokej úrovne jej profesionality vo vzťahu k zákazníkom. 

S & T CEE Holding je držiteľom certifikátu SAP Partner Center of Expertise, ktorý ju oprávňuje v mene SAP poskytovať služby prvotnej podpory zákazníkov. S & T CEE Holding je certifikovaným partnerom pre implementáciu a podporu riešení na platforme SAP HANA.

SAP PCoE Logo


SAP Gold Partner


SAP S4 Logo


Choose language