S&T Slovakia je partnerom projektu JA Veľtrh podnikateľských talentov 2022

01.04.2022 | Slovakia

Veľtrh podnikateľských talentov je celoslovenská súťaž, ktorú organizuje Junior Achievement Slovensko. V aktuálnom ročníku sa do súťaže zapojilo 48 študentských spoločností, ktoré na veľtrhu odprezentujú svoje podnikateľské plány, výrobky a služby. Podujatie sa uskutoční 5. apríla 2022 v Centrum Nivy v Bratislave.

Veľtrh podnikateľských talentov je celoslovenská súťaž študentských firiem, ktorá je súčasťou najväčšieho podnikateľského festivalu v Európe Gen-E. Podujatie sa koná pod záštitou Eduarda Hegera, predsedu vlády SR a s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Študenti sa stretnú so svojou konkurenciou a budú súťažiť v celkovo 11 súťažných kategóriách. Aktuálna sezóna predstavuje už 27. ročník konania súťaže na Slovensku. 

Spoločnosť S&T Slovakia má patronát nad jednou z hlavných súťažných kategórií s názvom S&T Produkt študentskej firmy. Zámerom je posúdiť produkt vyrobený študentskou firmou, jeho rozvoj a realizáciu v rámci študentskej firmy. Očakáva sa dôraz na originalitu, konkurencieschopnosť a inováciu na trhu. Ocenené budú študentské nápady, ktoré majú najväčší potenciál byť úspešnými na reálnom trhu. Ocenený môže byť produkt alebo služba, ktoré už boli uvedené na trh, alebo podnikateľský nápad, ktorý je už minimálne v úrovni prototypu a na základe podnikateľského plánu a priebežnej výročnej správy spĺňa podmienky realizovateľnosti a udržateľnosti.

Najlepších 6 študentských firiem z veľtrhu postúpi do TOP Finále študentských firiem, ktoré sa koná 17. - 18. máj 2022. Študentská firma, ktorá sa umiestni na prvom mieste v TOP Finále, získa vstupenku na medzinárodné finále študentských firiem Gen-E - Company of the Year Competition, ktorá sa bude konať 12. - 14. júla 2022 v estónskom Tallinne. S&T Slovakia je zároveň členom odbornej poroty, ktorá vyberie najlepšie spoločnosti pre výberové ocenenie Company of the year.

Súťaž je súčasťou vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia, ktorá ponúka podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie pre študentov vo veku 17 - 19 rokov. Je založený na získavaní praktických skúseností a zručností tak, aby rozvíjal pracovné, sociálne a komunikačné kompetencie študentov. Pre priblíženie reálneho ekonomického obrazu sú v programe zapojení dobrovoľní konzultanti – odborníci z podnikateľského a manažérskeho prostredia. S&T Slovakia je jednou zo spoločností, ktoré študentom poskytujú práve tento typ podpory. 

S&T Slovakia je už dlhodobo partnerom neziskovej vzdelávacej organizácie Junior Achievement Slovensko, spoločnosť partnersky participuje na vybraných projektoch organizácie a jedným z nich je aj partnerstvo na najväčšom podujatí JA Veľtrh študentských spoločností.

Viac informácií o podujatí nájdete na stránke JA Slovensko.

Choose language