Odbornosť. Flexibilita. Ústretovosť. Partnerstvo.

Spoločnosť S & T CEE Holding* patrí medzi popredné informačno-technologické spoločnosti na Slovensku. Svojimi službami a riešeniami prináša zákazníkom vysokú pridanú hodnotu, v podnikaní je dôveryhodným partnerom a pre svojich zamestnancov predstavuje stabilného a atraktívneho zamestnávateľa. 

Odbornosť, flexibilita, ústretovosť a partnerstvo predstavujú pre S & T CEE Holding hodnoty, ktorých význam a skutočnú kvalitu preverili roky pôsobenia na IT trhu. Sú to zároveň hodnoty, ktoré sa v prieskumoch spokojnosti zákazníkov opakovane objavujú ako odpovede na jednoduchú otázku - Čo na spoločnosti S & T najviac oceňujete? 

Sú to práve tie hodnoty, na ktorých chceme stavať našu spoluprácu aj do budúcnosti.


*Spoločnosť S & T CEE Holding s.r.o. je právnym nástupcom spoločnosti S&T Slovakia s. r. o., ktorá zanikla  zlúčením so spoločnosťou S & T CEE Holding s.r.o. dňa 24.06.2022.

Medzinárodné zázemie

S & T CEE Holding patrí do nadnárodnej spoločnosti VINCI Energies S.A., ktorá pôsobí pod obchodnou značkou Axians ako globálna skupina v oblasti informačných a komunikačných technológií.

Dňa 29. decembra 2022 spoločnosť VINCI Energies S.A. úspešne zavŕšila akvizíciu veľkej časti divízie S&T IT Services spoločnosti Kontron AG. Dohoda sa vzťahuje na prevádzku S&T IT Services v krajinách Poľsko, Česká republika, Slovensko, Nemecko, Švajčiarsko, Chorvátsko, Srbsko, Čierna Hora, Albánsko a Severné Macedónsko.

Axians je ICT značka skupiny VINCI Energies. Pod touto obchodnou značkou ponúka špičkové, komplexné služby a riešenia. Viac informácií o spoločnosti VINCI Energies na stránke https://www.vinci-energies.com

Ako člen nadnárodnej skupiny, S & T CEE Holding výrazne profituje zo skúseností sesterských spoločností pôsobiacich v okolitých krajinách. Pracovníci S & T CEE Holding sa podieľajú na riešení mnohých projektov v zahraničí. Táto kombinácia robí z S & T CEE Holding ideálneho partnera pre zákazníkov s globálnou firemnou stratégiou. 

Portfólio služieb S & T CEE Holding

SNT Product Portfolio


Integrovaný manažérsky systém

Kvalitu poskytovaných služieb S & T CEE Holding potvrdzuje využívanie systémov pre manažment kvality, environmentálny manažment, manažment bezpečnosti informácií a manažment IT služieb, podľa platných medzinárodných noriem EN ISO 9001:2015, EN ISO 10006:2017, EN ISO 14001:2015, ISO/IEC 27001:2013 a ISO/IEC 20000-1:2018. S & T CEE Holding je tiež držiteľom certifikátu o bezpečnostnej previerke NBÚ so stupňom „Tajné“. 

S & T CEE Holding disponuje pre všetky uvedené systémy platnými certifikáciami:

Politika spoločnosti

Úspešné riadenie organizácie zahŕňa okrem ďalších manažérskych disciplín aj integrovaný manažérsky systém. Rozvoj spoločnosti S & T CEE Holding vychádza zo stratégie určovanej skupinou S&T. Túto stratégiu realizuje vedenie S & T CEE Holding s cieľom stabilizovať a rozvíjať postavenie spoločnosti na slovenskom trhu.

Na realizáciu svojich krátkodobých i dlhodobých cieľov, S & T CEE Holding vyhlasuje Politiku spoločnosti, ktorá je zameraná na plnenie požiadaviek všetkých zainteresovaných strán - zákazníkov, legislatívnych noriem a vyhlášok, vlastných plánovaných požiadaviek na riadenie všetkých rozhodujúcich procesov spoločnosti a integrovaného manažérskeho systému. 

Politika spoločnosti určuje základný smer rozvoja spoločnosti s cieľom dosiahnuť trvalú spokojnosť zákazníkov, a tým aj vlastnú prosperitu spoločnosti.

POLITIKA SPOLOČNOSTI (PDF)

Kariéra

S & T CEE Holding patrí k významným zamestnávateľom v prostredí IT pracovného trhu na Slovensku. Odhliadnuc od technológií, procesov a zdrojov, je to vždy človek, kto hrá v štruktúre spoločnosti hlavnú rolu. V S & T CEE Holding sme si veľmi dobre vedomí skutočnosti, že úspech podnikania stojí predovšetkým na zamestnancoch a ich individuálnom príspevku.

Očakávame, že pracovníci, ktorí sa stanú aktívnymi členmi kolektívu S & T CEE Holding, prispejú svojou kvalifikáciou, znalosťami, hodnotami i kultúrou. Spoločnosť im poskytne podporu pre ich nápady, kreativitu a pôsobenie vo funkciách, podporí rozvoj zručností a znalostí a pomôže im k dosiahnutiu cieľov, ku ktorým vo svojej kariére smerujú. A to v ich domovoch alebo v zahraničí.

Zastúpenia spoločnosti na Slovensku


Bratislava (sídlo spoločnosti)

Mlynské nivy 71
821 05 Bratislava

Tel.: +421 2 58 273 111
E-mail: snt@snt.sk


Žilina

Priemyselná ulica 2
010 01 Žilina

Tel.: +421 2 58 273 333
E-mail: snt@snt.sk


Košice

Krivá 23
040 01 Košice

Tel.: +421 2 58 273 111
E-mail:snt@snt.sk


Banská Bystrica

Rudlovská cesta 53
974 01 Banská Bystrica

Tel.: +421 2 58 273 111
E-mail: snt@snt.sk

Choose language