Odbornosť. Flexibilita. Ústretovosť. Partnerstvo.

Spoločnosť S&T Slovakia patrí od svojho založenia v roku 1993 medzi popredné informačno-technologické spoločnosti na Slovensku. Svojimi službami a riešeniami prináša zákazníkom vysokú pridanú hodnotu, v podnikaní je dôveryhodným partnerom a pre svojich zamestnancov predstavuje stabilného a atraktívneho zamestnávateľa. 

Odbornosť, flexibilita, ústretovosť a partnerstvo predstavujú pre S&T Slovakia hodnoty, ktorých význam a skutočnú kvalitu preverili roky pôsobenia na IT trhu. Sú to zároveň hodnoty, ktoré sa v prieskumoch spokojnosti zákazníkov opakovane objavujú ako odpovede na jednoduchú otázku - Čo na spoločnosti S&T Slovakia najviac oceňujete? 

Sú to práve tie hodnoty, na ktorých chceme stavať našu spoluprácu aj do budúcnosti.

Medzinárodné zázemie

S&T Slovakia patrí do nadnárodnej skupiny S&T AG so sídlom v Linzi, ktorá má zastúpenie vo viac ako 30 krajinách a patrí medzi najväčších dodávateľov IT riešení a služieb v regióne strednej a východnej Európy. Spoločnosť zamestnáva približne 6 000 pracovníkov. Medzi zákazníkov spoločnosti patria malé a stredné podniky, ktoré pôsobia v najrôznejších odvetviach, aj globálne skupiny s celosvetovou pôsobnosťou.

S&T AG je kótovaná na frankfurtskej burze cenných papierov TecDAX a SDAX a je jedným z popredných poskytovateľov zabudovaných priemyselných počítačov a technológií 4.0 (www.snt.at, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, SANT).

Ako člen nadnárodnej skupiny, S&T Slovakia výrazne profituje zo skúseností sesterských spoločností pôsobiacich v okolitých krajinách. Pracovníci S&T Slovakia sa podieľajú na riešení mnohých projektov v zahraničí. Táto kombinácia robí z S&T Slovakia ideálneho partnera pre zákazníkov s globálnou firemnou stratégiou. 


SnT.EU.Map

Portfólio služieb S&T Slovakia 

SNT Product Portfolio


Integrovaný manažérsky systém

Kvalitu poskytovaných služieb S&T Slovakia potvrdzuje využívanie systémov pre manažment kvality, environmentálny manažment, manažment bezpečnosti informácií a manažment IT služieb, podľa platných medzinárodných noriem EN ISO 9001:2015, EN ISO 10006:2017, EN ISO 14001:2015, ISO/IEC 27001:2013 a ISO/IEC 20000-1:2018. S&T Slovakia je tiež držiteľom certifikátu o bezpečnostnej previerke NBÚ so stupňom „Tajné“.

S&T Slovakia disponuje pre všetky uvedené systémy platnými certifikáciami:

Politika spoločnosti

Úspešné riadenie organizácie zahŕňa okrem ďalších manažérskych disciplín aj integrovaný manažérsky systém. Rozvoj spoločnosti S&T Slovakia vychádza zo stratégie určovanej skupinou S&T. Túto stratégiu realizuje vedenie S&T Slovakia s cieľom stabilizovať a rozvíjať postavenie spoločnosti na slovenskom trhu.

Na realizáciu svojich krátkodobých i dlhodobých cieľov, S&T Slovakia vyhlasuje Politiku spoločnosti, ktorá je zameraná na plnenie požiadaviek všetkých zainteresovaných strán - zákazníkov, legislatívnych noriem a vyhlášok, vlastných plánovaných požiadaviek na riadenie všetkých rozhodujúcich procesov spoločnosti a integrovaného manažérskeho systému. Politika spoločnosti určuje základný smer rozvoja spoločnosti s cieľom dosiahnuť trvalú spokojnosť zákazníkov, a tým aj vlastnú prosperitu spoločnosti.

POLITIKA SPOLOČNOSTI (PDF)

Kariéra

S&T Slovakia patrí k významným zamestnávateľom v prostredí IT pracovného trhu na Slovensku. Odhliadnuc od technológií, procesov a zdrojov, je to vždy človek, kto hrá v štruktúre spoločnosti hlavnú rolu. v S&T Slovakia sme si veľmi dobre vedomí skutočnosti, že úspech podnikania stojí predovšetkým na zamestnancoch a ich individuálnom príspevku.

Očakávame, že pracovníci, ktorí sa stanú aktívnymi členmi kolektívu S&T Slovakia, prispejú svojou kvalifikáciou, znalosťami, hodnotami i kultúrou. Spoločnosť im poskytne podporu pre ich nápady, kreativitu a pôsobenie vo funkciách, podporí rozvoj zručností a znalostí a pomôže im k dosiahnutiu cieľov, ku ktorým vo svojej kariére smerujú. A to v ich domovoch alebo v zahraničí.

Zastúpenia spoločnosti na Slovensku


Bratislava (sídlo spoločnosti)

Mlynské nivy 71
821 05 Bratislava

Tel.: +421 2 58 273 111
E-mail: snt@snt.sk


Žilina

Priemyselná ulica 2
010 01 Žilina

Tel.: +421 2 58 273 333
E-mail: snt@snt.sk


Košice

Krivá 23
040 01 Košice

Tel.: +421 2 58 273 111
E-mail:snt@snt.sk


Banská Bystrica

Rudlovská cesta 53
974 01 Banská Bystrica

Tel.: +421 2 58 273 111
E-mail: snt@snt.sk

Choose language