Preventívne opatrenia s cieľom zabrániť šíreniu koronavírusu COVID-19

01.04.2020 | Slovakia

S&T Slovakia je pre svojich zákazníkov naďalej plne k dispozícii

Zdravie zamestnancov a obchodných partnerov je pre S&T Slovakia na prvom mieste. S cieľom redukovať fyzický kontakt s okolím, spoločnosť zaviedla nevyhnutné opatrenia pre zamedzenie šírenia nákazy. Využitím technických možností práce z domu je udržiavanie vzťahov s obchodnými partnermi, ako aj interná komunikácia zamestnancov, nepretržite a optimálne zabezpečená.

Pracovníci v oblasti konzultačných služieb, predaja a zákazníckeho servisu sú telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom videokonferenčných prenosov naďalej plne dostupní. Servisné centrum Hot-line SolveDirect funguje bez akýchkoľvek obmedzení, kompetentné služby a poradenstvo je pre zákazníkov naďalej spoľahlivo k dispozícii. Logistické procesy sú funkčné a dodávky objednaných produktov sú v rámci možností priebežne vybavované.

Ďakujeme našim zamestnancom, zákazníkom a obchodným partnerom za prejavenú dôveru, lojalitu a podporu.

Choose language