Oznámenie o zlúčení a právnom nástupníctve

21.2.2019 | Slovakia

Dňa 12.02.2019 bolo do Obchodného registra zapísané zlúčenie spoločností S&T Slovakia s. r. o. so sídlom Mlynské nivy 71, 821 05 Bratislava, IČO: 31 349 935 a S&T Services s. r. o. so sídlom Mlynské nivy 71, 821 05 Bratislava, IČO: 31 371 566. Spoločnosť S&T Services s. r. o. v dôsledku zlúčenia zanikla a spoločnosť S&T Slovakia s. r. o. sa stala jej právnym nástupcom.

V súlade s platnou právnou úpravou spoločnosť S&T Slovakia s. r. o. splní všetky záväzky a je oprávnená vykonať všetky práva a uplatňovať nároky, ktoré patrili spoločnosti S&T Services s. r. o.

Choose language