V bezpečí profesionálneho dohľadu

Manažment IT prostredia predstavuje riešenie dohľadu nad prevádzkovanou IT infraštruktúrou a aplikačnou infraštruktúrou. Základom je nasadenie monitoringu udalostí, ktoré zároveň poskytuje včasné signalizovanie o jednotlivých kritických udalostiach. Nasadenie monitoringu udalostí je možné využiť pre: 

  • Monitoring siete a jednotlivých sieťových prvkov 
  • Monitoring systémov, databáz, aplikácii ai.
  • Monitoring hardvéru ako napríklad server, storage, UPS ai. 
  • Ľubovoľné iné zdroje, ktoré je nutné sledovať

Na základe údajov z monitoringu získavajú IT manažéri prehľad o celkovej dostupnosti informačného systému a vedia prijímať kvalitnejšie rozhodnutia pre potreby kapacitného plánovania.

Monitoring

Riešenia pre služby monitoringu od S & T CEE Holding

Spoločnosť S & T CEE Holding bola prvým certifikovaným Premium partnerom Zabbix na Slovensku. Toto partnerstvo prináša našim zákazníkom záruku partnera s najvyššou úrovňou odborných znalostí, prístupom do znalostných databáz a v neposlednom rade – možnosť najrýchlejšej komunikácie priamo s výrobcom.

Choose language