S&T Slovakia podporuje JA Veľtrh podnikateľských talentov

02.04.2019 | Slovakia

Porotcovstvo v súťaži Company of the Year Competition a záštita nad hlavnou súťažnou kategóriou S&T Úžitkový produkt

JA Veľtrh podnikateľských talentov je celoslovenská súťaž JA Firiem a tímov programu JA Podnikanie v cestovnom ruchu pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky. Študenti sa stretávajú so svojou konkurenciou a súťažia v niekoľkých kategóriách. Jedná sa už o 24. ročník podujatia.

Podujatie sa uskutoční dňa 9. apríla 2019 v Avion Shopping Park v Bratislave. Najlepších 6 JA Firiem z veľtrhu postúpi do TOP Finále JA Firiem, ktoré sa bude konať dňa 21. mája 2019 v Bratislave. JA Firma, ktorá sa umiestni na prvom mieste v TOP Finále získa vstupenku na medzinárodnú súťaž Company of the Year Competition v termíne 3. - 5. júla 2019 v Lille vo Francúzsku.

S&T Slovakia je už dlhodobo partnerom neziskovej vzdelávacej organizácie Junior Achievement Slovensko, ktorá je lídrom v oblasti podnikateľského vzdelávania na Slovensku. Spoločnosť partnersky participuje na viacerých vybraných projektoch organizácie a jedným z nich je aj partnerstvo na najväčšom podujatí JA Veľtrh študentských spoločností.

S&T Slovakia bude členom odbornej poroty pre výberové ocenenie COMPANY OF THE YEAR COMPETITION - JA Firmy. Súčasne preberá patronát nad jednou zo šiestich hlavných súťažných kategórií S&T Úžitkový produkt. Zámerom kategórie je posúdiť netechnologicky orientovaný produkt vyrobený JA Firmou, jeho rozvoj a realizáciu v rámci JA Firmy. Očakáva sa dôraz na originalitu, konkurencieschopnosť a inováciu na trhu. Ocenené budú študentské nápady, ktoré majú najväčší potenciál byť úspešnými na reálnom trhu. Predmetom podnikania môže byť produkt alebo služba, ktoré už boli uvedené na trh, alebo podnikateľský nápad, ktorý je už minimálne v úrovni prototypu a na základe podnikateľského plánu a priebežnej výročnej správy spĺňa podmienky realizovateľnosti a udržateľnosti. Ocenené budú tri najlepšie JA Firmy spomedzi odborných škôl a tri najlepšie JA Firmy spomedzi gymnázií.

Viac informácií o podujatí nájdete na stránke JA Slovensko.

Choose language