ImpressUM

S&T Slovakia s.r.o.

Mlynské nivy 71
821 05 Bratislava

Telefón:   +421 2 58 273 111

Internet: https://www.snt.sk
E-Mail: snt@snt.sk


IČO:
31349935
DIČ: 2020345591
IČ DPH: SK 2020345591
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrácia: Okresný súd Bratislava 1 | Oddiel.: Sro | Vložka č.: 5021/B
Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava | Číslo účtu: 2627844273/1100 | IBAN: SK33 1100 0000 0026 2784 4273 | BIC: BIC/Swift: TATRSKBX

Základný kapitál: 1 659 696 EUR
Auditovaný obrat v roku 2020: 18 272 595 EUR 

Konateľ spoločnosti: Helena Horovčáková
Prokúra: Jozef Brach, Štefan Klein

Sídlo spoločnosti v Bratislave: Mlynské nivy 71, 821 05 Bratislava
Sídlo spoločnosti v Žiline: Priemyselná 2, 010 01 Žilina
Sídlo spoločnosti v Banskej Bystrici: Rudlovská cesta 53, 974 01 Banská Bystrica
Sídlo spoločnosti v Košiciach: Krivá 23, 040 01 Košice

Členstvo v profesijných združeniach: Spoločnosť pre projektové riadenie | Junior Achievement Slovensko | Indická obchodná a kultúrna komora v SR  

Choose language