Kompletné služby z jedného zdroja

Poradenstvo. Integrácia. Outsourcing.

Ako poskytovateľ komplexných IT služieb,  spoločnosť S & T CEE Holding už mnoho rokov podporuje zákazníkov pri realizácii IT projektov v oblastiach podnikového a IT poradenstva, systémovej integrácie a outsourcingu. S & T CEE Holding poskytuje všetky služby z jedného zdroja, v spektre od úvodnej analýzy a koncepčného návrhu prípadne poradenstva pri obstarávaní,  cez implementáciu a integráciu až po prevádzkové a post-predajné služby. Ponuku dopĺňa rozsiahle portfólio v oblasti riadených služieb a  softvérového vývoja. Okrem IT portfólia, S & T CEE Holding pôsobí aj v oblastiach riešení medicínskych technológií a inteligentnej energie.

Špičkové služby v prostredí dátového centra 

S & T CEE Holding prevádzkuje v Žiline moderné dátové centrum s certifikovanými procesmi, spĺňajúce najvyššie bezpečnostné nároky v súlade s európskymi smernicami a nariadeniami v príslušnej oblasti. To znamená, že spoločnosť S & T CEE Holding môže svojim zákazníkom ponúkať špičkové služby nielen v prostredí ich dátových centier (on-premise) alebo prostredníctvom verejného cloudového priestoru, ale aj vo svojom slovenskom dátovom centre.


Prvotriedne služby na území celého Slovenska

Pre mnoho spoločností je nevyhnutná spoľahlivá a nepretržitá prevádzka IT najmä z pohľadu ich pobočkovej alebo retailovej  infraštruktúry. S & T CEE Holding je jedným z mála poskytovateľov IT služieb so sieťou servisných stredísk a servisných technikov na území celého Slovenska. To umožňuje regionálnu a osobnú podporu, dodržiavanie náročných reakčných časov a časov opráv, ako aj spoľahlivé poskytovanie komplexnej podpory 24x7 vrátane služby helpdesku.

Kompetencia pre podporu globálnych zákazníkov

S & T CEE Holding patrí do nadnárodnej skupiny so zastúpeniami v 32 krajinách sveta a zamestnáva takmer 6 000 pracovníkov. Patrí medzi najväčších dodávateľov IT riešení a služieb v regióne strednej a východnej Európy. Vďaka tomuto zázemiu, S & T CEE Holding profituje zo skúseností sesterských spoločností holdingu pôsobiacich v okolitých krajinách. Súčasne je schopná ponúkať širokú škálu služieb medzinárodným zákazníkom a partnerom, ako aj flexibilnú cezhraničnú podporu projektov a služieb z jedného zdroja. Pracovníci S & T CEE Holding sa často podieľajú na riešení rôznorodých projektov v zahraničí. Táto kombinácia robí z S & T CEE Holding ideálneho partnera pre zákazníkov s globálnou firemnou stratégiou.

Portfólio služieb S & T CEE Holding 

SnT Portfolio

Choose language