Kompletné služby z jedného zdroja

Poradenstvo. Integrácia. Outsourcing.

Ako poskytovateľ komplexných IT služieb,  spoločnosť S&T Slovakia už mnoho rokov podporuje zákazníkov pri realizácii IT projektov v oblastiach podnikového a IT poradenstva, systémovej integrácie a outsourcingu. S&T Slovakia poskytuje všetky služby z jedného zdroja, v spektre od úvodnej analýzy a koncepčného návrhu prípadne poradenstva pri obstarávaní,  cez implementáciu a integráciu až po prevádzkové a post-predajné služby. Ponuku dopĺňa rozsiahle portfólio v oblasti riadených služieb a  softvérového vývoja. Okrem IT portfólia, S&T Slovakia pôsobí aj v oblastiach riešení medicínskych technológií a inteligentnej energie.

Špičkové služby v prostredí dátového centra 

S&T Slovakia prevádzkuje v Žiline moderné dátové centrum s certifikovanými procesmi, spĺňajúce najvyššie bezpečnostné nároky v súlade s európskymi smernicami a nariadeniami v príslušnej oblasti. To znamená, že spoločnosť S&T Slovakia môže svojim zákazníkom ponúkať špičkové služby nielen v prostredí ich dátových centier (on-premise) alebo prostredníctvom verejného cloudového priestoru, ale aj vo svojom slovenskom dátovom centre.


Prvotriedne služby na území celého Slovenska

Pre mnoho spoločností je nevyhnutná spoľahlivá a nepretržitá prevádzka IT najmä z pohľadu ich pobočkovej alebo retailovej  infraštruktúry. S&T Slovakia je jedným z mála poskytovateľov IT služieb so sieťou servisných stredísk a servisných technikov na území celého Slovenska. To umožňuje regionálnu a osobnú podporu, dodržiavanie náročných reakčných časov a časov opráv, ako aj spoľahlivé poskytovanie komplexnej podpory 24x7 vrátane služby helpdesku.

Kompetencia pre podporu globálnych zákazníkov

S&T Slovakia patrí do nadnárodnej skupiny so zastúpeniami v 25 krajinách sveta a zamestnáva takmer 4 700 pracovníkov. Patrí medzi najväčších dodávateľov IT riešení a služieb v regióne strednej a východnej Európy. Vďaka tomuto zázemiu, S&T Slovakia profituje zo skúseností sesterských spoločností holdingu pôsobiacich v okolitých krajinách. Súčasne je schopná ponúkať širokú škálu služieb medzinárodným zákazníkom a partnerom, ako aj flexibilnú cezhraničnú podporu projektov a služieb z jedného zdroja. Pracovníci S&T Slovakia sa často podieľajú na riešení rôznorodých projektov v zahraničí. Táto kombinácia robí z S&T Slovakia ideálneho partnera pre zákazníkov s globálnou firemnou stratégiou.

Portfólio služieb S&T Slovakia 

SnT Portfolio

Choose language