Efektívny monitorovací nástroj

Riešenie Zabbix predstavuje efektívny monitorovací nástroj, ktorý umožňuje získavať neobmedzené množstvo typov údajov v reálnom čase z rozličných typov zariadení v IT prostredí – serverov, virtuálnych strojov, sieťových prvkov, meracích zariadení a pod. Zozbierané údaje je možné okamžite vizualizovať formou náhľadov, máp, grafov, ako aj podrobiť ďalšej analýze za účelom generovania alarmov. Zabbix je zdarma dostupný open source systém, voľne použiteľný bez akýchkoľvek poplatkov s otvoreným kódom.

Zabbix_Premium_Logo

Prečo Zabbix od S & T CEE Holding?

S & T CEE Holding má mnohoročné skúsenosti s implementáciou riešení manažmentu IT infraštruktúry pre rozsiahle prostredia s veľkým počtom serverov, aktívnych sieťových prvkov a zariadení. Zabbix je súčasťou bohatého portfólia ponúkaných riešení, ktoré je poskytované ako služba alebo v podobe “On-premises” implementácie v prostredí zákazníka.

S & T CEE Holding:

 • je partnerom spoločnosti Zabbix SIA s certikátom Premium Partner
 • konzultanti S & T CEE Holding disponujú s najvyššou certifikáciou Certified Professional
 • spolupracuje pri vývoji a dizajne novej architektúry a funkcionalít
 • je spoluautorom dizajnu a kontribútorom funkcionalít pre riešenia Zabbix
 • má skúsenosti s prechodom z licencovaných systémov
 • má rozsiahle skúsenosti s integráciou Zabbixu do IT prostredia zákazníka
 • poskytuje pridanú hodnotu vo forme vývoja vlastných rozšírení pre Zabbix


Certifikát Zabbix Premium Partner


S & T CEE Holding rozšírenia pre Zabbix (PDF)

Základné funkcionality systému Zabbix

 • Zber údajov - zber údajov prostredníctvom viacerých metód – SNMP, Zabbix agent, IPMI, JMX, ODBC ai.
 • Detekcia problémov, korelácie - otváranie a uzatváranie problémov na základe generovania udalostí a ich vzájomnej korelácie
 • Performance Management - vizualizácia údajov, viacero typov grafov, predikcia správania sa metrík
 • Inventarizácia - manuálne a automatizované prideľovanie inventarizačných atribútov k zariadeniam
 • Notifikácie a eskalácie - notifikovanie operátorov prostredníctvom mailov, SMS atď., automatické akcie a eskalačné plány
 • SLA Evaluation - konfigurácia stromu služieb a vyhodnocovanie dostupnosti služieb za zvolené obdobie

Viac o nástroji Zabbix (PDF)

OpenSource

Choose language