Inteligentná digitalizácia pre celú spoločnosť

Zatiaľ čo mnoho IT oddelení organizuje svoje servisné procesy podľa ITIL® štandardov, zároveň podporovaných automatizáciou, ostatné podnikové oddelenia sa stále spoliehajú na konvenčné prístupy, ktoré sa vyznačujú manuálnym a papierovým riadením procesov. Ak sa však štruktúrované procesy rozšíria na celú spoločnosť, obyčajné riadenie IT služieb sa môže stať komplexným riadením podnikových služieb, s inteligentnými a efektívnymi procesmi, pre celú spoločnosť. 

S & T CEE Holding podporuje zákazníkov v digitalizácii a automatizácii IT, a aj iných ako IT procesov. Rozsah služieb siaha od analýzy a poradenstva po implementáciu a prevádzku, pričom riešenie môže byť prevádzkované na mieste (on-premise) alebo v modeli softvér ako služba (SaaS).

ITSM


Správa IT a podnikových služieb od S & T CEE Holding

Poradenstvo: Po dôkladnej a komplexnej analýze požiadaviek, S & T CEE Holding navrhuje na zvýšenie efektívnosti využitie riešenia ITSM Valuemation. Osobitná pozornosť je venovaná interdisciplinárnej analýze existujúcich procesov a rozvoju potenciálu optimalizácie. 

Integrácia: V závislosti od vybraného prevádzkového variantu (on-premise alebo cloudová služba) sa implementácia systému vrátane školenia používateľov uskutočňuje na základe vopred dohodnutého projektového plánu. S & T využíva agilné projektové a vývojové metódy.

Outsourcing: V prípade využitia Valuemation formou služby sa zákazníci môžu plne sústrediť na svoje podnikanie. S & T zaisťuje prevádzku s vysokou dostupnosťou a najlepšou možnou podporu pre naplnenie požiadaviek zákazníkov.

valuemation

Platforma pre riadenia IT služieb

V oblasti riadenia IT služieb sa spoločnosť S & T CEE Holding spolieha na komplexné softvérové riešenie Valuemation, nástroj ITSM, ktorý je certifikovaný pre všetkých 16 procesov ITIL®.

Valuemation je modulárny a zároveň integrovaný softvérový balík na efektívnu podporu prevádzkového riadenia IT služieb. Vďaka predkonfigurovaným procesom založeným na ITIL® „out of the box“ je možný rýchly produktívny štart. Úpravy je možné vykonať nezávisle prostredníctvom funkcie Customizing - jednoduchej konfigurácie, bez programovania alebo externých servisných nákladov. 

S pomocou nástroja Business Process Manager  sa okrem IT služieb môžu procesy, ktoré sú mimo sveta ITIL, tiež prispôsobiť alebo modelovať podľa potreby (riadenie podnikových služieb).

Enterprise Integrator zaisťuje bezpečné pripojenie všetkých systémov tretích strán a rýchlu integráciu Valuemation v do IT prostredia.

Valuemation


Choose language