S & T CEE Holding disponuje sieťou štyroch servisných stredísk v rámci Slovenskej republiky, ktoré sú lokalizované v Bratislave, Žiline, Košiciach a v Banskej Bystrici. Vďaka profesionálnemu prístupu a výhradne servisnej orientácii sme schopní zabezpečiť zákazníkom komplexné služby ServiceDesk.

HELPDESK PRE OBLASŤ  IT RIEŠENÍ

Telefón: +421 258 273 808 


HELPDESK PRE OBLASŤ MEDICÍNSKYCH RIEŠENÍ

Telefón: +421 258 273 808 


Choose language