Presné informácie o cieľovej skupine

Na autobusovej zastávke, v supermarkete, vo výkladoch alebo u lekára - digitálne informačné a reklamné tabule sú už dlho súčasťou nášho každodenného života. Odvetvie digitálneho značenia prekvitá a prináša inovatívne a kreatívne riešenia, ktoré umocňujú užívateľský dojem, robia ho individuálnejším a interaktívnejším - vždy so správnym obsahom, v správnom čase, na správnom mieste.

Profesionalita je nadovšetko. Pretrváva mýtus, že využívanie moderných technológií nevyhnutne vyžaduje vysoké náklady a ešte viac času. Služba S & T CEE Holding v oblasti digitálneho označenia ako služby (Signage-as-a-Service) prináša opačné dôkazy.

Digital Signage

Digitálne značenie od spoločnosti S & T

V spolupráci s partnerom spoločnosť S & T CEE Holding preberá komplexnú implementáciu projektov digitálneho značenia, pričom čerpá zo svojich rozsiahlych skúseností od nasadzovania malých riešení až po inštalácie s niekoľkými stovkami zariadení. V mnohých prípadoch sú riešenia prevádzkované formou servisného modelu, ktorý ponúka celý rad výhod.

Výhody digitálneho značenia ako služby

Obstarávanie

Hardvér ani softvér nie je potrebné nakupovať, oboje je možné získať ľahko, aj prostredníctvom mesačného paušálu.

Prevádzka

Ak je to technologicky možné, je možné prevziať pôvodné systémy do profesionálnej prevádzky, aby sa nestratili už uskutočnené investície.

Rozšírenie

Rozšírenie zariadení alebo lokalít sa vykonáva spolu s vybavovaním potrebných procesov, od obstarávania až po uvedenie stavebných opatrení do prevádzky - všetko zabezpečí  spoločnosť S&T Slovakia.

Výmena

Na konci životnosti je možná automatická výmena zariadení.

Monitorovanie

Trvalé monitorovanie zaisťuje, že obrazovky fungujú a zobrazuje sa správny obsah. 

Incidenty

Akékoľvek problémy alebo poruchy sú vyriešené bez dodatočných nákladov.

Zabezpečenie

Vďaka pravidelnému importu aktualizácií sú nové, a v súčasnosti neznáme bezpečnostné medzery, odstránené čo najrýchlejšie. Spolu s profesionálnym softvérom to zaručuje, že k obsahu majú prístup iba oprávnené osoby.

Softvér

Jednoduché a pohodlné poskytovanie obsahu umožňuje centrálny softvér (databáza obsahu a systém na správu obsahu) prevádzkovaný v dátovom centre S & T. Prenos údajov medzi dátovým centrom a prehrávačom digitálneho značenia je vysoko komprimovaný a šifrovaný.

Choose language