S & T know-how pomáha predchádzať chybám

Neustále znižovanie investičných nákladov a eliminácia činností ako je prevádzka základnej IT infraštruktúry. Naraz si uvedomíte, že náklady na IT zostali rovnaké alebo sa dokonca zvýšili. Toto sa stalo mnohým spoločnostiam, ktoré sa v dôsledku cloudového boomu posledných rokov vydali cestou cloudu bez dôkladnej prípravy. Zvýšené prevádzkové náklady v dôsledku nedostatku prispôsobených procesov tak zhltli očakávaný zisk.

S cieľom predísť týmto problémom, S & T podporuje rozvoj holistických cloudových stratégií. Okrem dôkladného celkového pohľadu a analýzy obzvlášť kritických procesov a oblastí, je vždy potrebné zohľadniť aj tzv. „tieňové IT“, ktoré vzniká pri implementácii riešení mimo interného IT.

Cloud Integration

Cloud integrácia s podporou S & T CEE Holding

Poradenstvo: Po dôkladnom vyhodnotení požiadaviek zákazníka alebo konkrétneho projektu, S & T CEE Holding poskytne odporúčania pre implementáciu alebo stratégiu, ktoré zahŕňajú aj komerčné vyhodnotenie možných riešení. Ako nezávislý integrátor, S & T CEE Holding vždy sleduje stratégiu využitia najlepšieho riešenia pre zákazníka. Spoločnosť S & T je dlhodobým partnerom významných poskytovateľov verejných cloudových služieb, prevádzkovateľov dátových centier a renomovaných poskytovateľov služieb v infraštruktúrnom sektore, disponuje potrebným know-how, a preto vie komerčne aj technicky dohliadať na neustále sa rozširujúci sortiment produktov.  

Integrácia: V prípade záujmu môže S & T CEE Holding implementovať projekty cloud integrácie a migrácie. Skúsení odborníci zabezpečujú technologicky bezchybnú implementáciu projektu bez straty času alebo zbytočného úsilia. Projektové riadenie podľa metodiky PRINCE2 zaručuje optimálne dodacie lehoty a minimálne projektové riziká. 

Outsourcing: Pri správnej kombinácii štandardných procesov, prispôsobení špecifických pre konkrétneho zákazníka a produktového know-how, S & T CEE Holding zaisťuje špičkovú prevádzku a podporu outsourcingových projektov v cloud prostredí. Aj v tejto oblasti používa spoločnosť S & T CEE Holding metodiku založenú na ITIL, aby bola zabezpečená maximálna kvalita a bezpečnosť.

Portfólio Cloud riešení


Microsoft 365

Najmä Microsoft je jedným z najdôležitejších hráčov v tomto segmente s riešeniami pre Modern Workplace a s riešením Office 365 a vysoko dostupnými inovatívnymi cloudovými službami - ako Hosted Exchange alebo OneDrive for Business - ponúka širokú škálu vynikajúcich produktov. 

Ako jeden z prvých poskytovateľov cloudových riešení Microsoft Tier 1, S & T vyvinula  svoj vlastný a overený model postupu implementácie balíka Office 365. Kľúčom k úspešným projektom je široké produktové know-how spojené s množstvom skúseností a dokonalým pochopením požiadaviek zákazníkov.


Microsoft Azure

S Microsoft Azure poskytuje spoločnosť S & T CEE Holding, ako partner spoločnosti Microsoft, vysoko škálovateľnú a dynamickú výpočtovú a úložnú platformu s vysokým stupňom automatizácie a štandardizácie. Služby a funkčnosť sú neustále optimalizované a inovatívne rozširované.

Popri konzultačných, implementačných a dizajnových službách v prostredí Azure ponúka spoločnosť S & T aj služby prevádzky založené na verejnej cloudovej infraštruktúre Azure, ktoré sú dostupné flexibilne od monitoringu, patch manažmentu a podpory až po úplný outsourcing.


Virtuálny privátny cloud S & T CEE Holding

Spoločnosť S & T CEE Holding je súkromným cloudovým operátorom s ponukou vysoko dostupných a vysoko štandardizovaných cloudových riešení. Tieto sú hosťované v dátovom centre s lokalizáciou v Žiline, kde sa spoločnosť S & T CEE Holding, obzvlášť v prostredí bezpečnosti, spolieha na mimoriadne kvalitné komponenty ako sú firewally vrstvy 7.

Maximálna dostupnosť, najvyššie bezpečnostné štandardy a vysoký stupeň automatizácie prispievajú k bezstarostnému používaniu a umožňujú ponúkať optimálne služby.

SAP cloudové riešenia

Ako jeden z popredných partnerov na Slovensku, S & T CEE Holding má know-how a praktické skúsenosti z projektov v oblasti SAP cloudových riešení.

Okrem intuitívneho a užívateľsky príjemného rozhrania, sa inteligentné ERP riešenia sprístupnené v cloude vyznačuje najmä úzkou integráciou základných podnikových procesov.

S/4HANA Cloud


Choose language