05.05.2009 | Slovakia

Spoločnosť S&T vykonala konverziu na euro v skupine SLOVNAFT

V januári 2009 prešla skupina SLOVNAFT na Slovensku úspešne na euro

Viedeň, máj 2009. Pozitívnou správou v dnešnom ekonomickom prostredí je, že spoločnosť S&T úspešne vykonala prechod na euro, novú slovenskú menu, v systémoch SAP skupiny SLOVNAFT. Slovnaft je slovenskou dcérou spoločnosti MOL NyRt, najväčšej maďarskej ropnej rafinérie.
Skupina Slovnaft poverila medzinárodný tím spoločnosti S&T, aby vykonal konverziu na euro troch rôznych systémov SAP v troch spoločnostiach skupiny Slovnaft. Skupina S&T úlohu úspešne splnila: všetky očakávania zákazníkov a zákonné požiadavky sa naplnili a projekt sa uskutočnil v plánovanom časovom harmonograme.

Projekt bol tiež výborným príkladom dobrej spolupráce medzi jednotlivými štátmi. Zo strany skupiny MOL sa ho zúčastnili Slovensko a Maďarsko, v rámci skupiny S&T to boli S&T Unitis Hungary (so sedemročnými skúsenosťami v niekoľkých projektoch SAP v skupine MOL), S&T Varias (slovenská dcérska spoločnosť S&T) a S&T Slovenia (mnoho skúseností získala v projektoch konverzie systémov SAP na euro), ktoré spoločne nadviazali plodnú spoluprácu.

Kľúčovým faktorom úspechu zadanej úlohy bolo, že komplexné a pre podnik rozhodujúce systémy SAP skupiny Slovnaft sa museli previesť na inú menu a tiež bolo potrebné zabezpečiť, aby sa dáta v systémových komponentoch po konverzii zhodovali.

Kľúčové míľniky projektu konverzie na euro boli:

1. Duálne zobrazovanie cien – Zrealizovanie duálneho zobrazovania cien na oficiálnych dokumentoch v obchodnom obehu a medzi spotrebiteľmi: na faktúrach a iných výtlačkoch určených pre zákazníkov.

2. Testovanie – Kľúčom projektu bolo dôkladné testovanie, čo znamenalo využiť metodiku, stanovenú pre proces konverzie systémov SAP, ďalej systematické a rozsiahle testovanie podnikových postupov a miesta integrácie medzi systémami.

3. Zmena transakčnej meny – Od 1. januára 2009 sa transakčná mena výrobných systémov zmenila na euro.

4. Zmena účtovníckej meny – po uzávierke v roku 2008 sa účtovná mena spoločnosti zmenila na euro. Účtovnícke dáta sa zmenili na euro aj spätne.

Vďaka projektu spoločnosti S&T Unitis získala maďarská dcérska spoločnosť užitočné skúsenosti s konverziou na euro využitím vedomostí o funkciách systémov SAP a úprimne veríme, že v Maďarsku budú tieto vedomosti potrebné už čoskoro.

Okrem skúseného poradenského a vývojárskeho tímu mohla skupina S&T využiť aj svoje medzinárodné možnosti, zdroje a skúsenosti. Pre tento projekt konverzie na euro sa získavali vyškolení odborníci ľahko, v tomto prípade z tímu spoločnosti S&T Slovenia, ktorí realizovali konverziu na euro vo viacerých SAP systémoch vo svojich materských krajinách.

Na záver možno zhrnúť, že skupina S&T je veľmi hrdá na úspešný projekt SAP skupiny Slovnaft. Veríme, že vzhľadom na naše skúsenosti budeme mať v blízkej budúcnosti viac projektov konverzie na euro vo východnej Európe.

Snímka: Spoločnosť S&T prešla na euro v systémoch SAP skupiny Slovnaft
 

Obrázok