12.11.2009 | Slovakia

S&T lídrom trhu ERP v Rumunsku

S&T Rumunsko zostáva aj v roku 2009 vedúcim poskytovateľom ERP služieb

Viedeň / Bukurešť, 17. novembra 2009 Vďaka pätnásťročnej prítomnosti na miestnom trhu ponúka S&T Rumunsko skúsenosti a odbornosť, plus rozsiahle portfólio IT riešení a služieb. Štúdia ERP Romania in 2009, publikovaná spoločnosťou Pierre Audoin Consultants (PAC), zverejnila tohtoročné poradie firiem ponúkajúcich ERP aplikácie a služby – a S&T Rumunsko je opäť v čele tohto zoznamu.
Podľa PAC je S&T, rovnako ako v roku 2008, vedúcim poskytovateľom ERP systémov a služieb v Rumunsku. Dvanásťpercentný trhový podiel S&T Rumunsko je o 20% vyšší ako u spoločnosti, ktorá je v poradí druhá. V pojmoch vertikálnych trhov najväčšie tržby opakovane generoval výrobný sektor, a to 26% zo všetkých ERP produktov a služieb. V tomto sektore patrí S&T podiel 33%, čo znamená, že i tu si v poskytovaní ERP služieb udržala vedúcu pozíciu.

„Prieskum PAC dokazuje, že S&T je vedúcim hráčom na rumunskom trhu ERP, a že je to spoľahlivý partner. Vďaka perfektne prispôsobeným podnikovým procesom majú naši zákazníci jasný obraz o svojej výkonnosti a sú schopní okamžite reagovať a uplatniť správne opatrenia dokonca i v ekonomicky obtiažnej situácii,“ hovorí Christian Rosner, CEO S&T Group.

Perfektná adaptácia na trhové trendy
S&T Rumunsko podrobne analyzuje vývoj jednotlivých vertikálnych oblastí a svoje investície do podnikových riešení neustále prispôsobuje potrebám klientov. S&T Rumunsko samozrejme ponúka všeobecné portfólio, kam patria biznis konzultácie, reinžiniering podnikových procesov a ich optimalizácia (BPR, BPO) alebo outsourcing, ale súčasne kladie dôraz i na hlbšiu špecializáciu v rámci vertikálnych oblastí. V tomto roku vyvinula na platforme SAP komplexné riešenie S&T Focus Trade, vhodné pre firmy pôsobiace v oblasti distribúcie potravín a nápojov. S&T taktiež systematicky sleduje verejný sektor, ktorý je pre dodávateľa ERP riešení v Rumunsku stále dôležitý. Podľa PAC totiž v budúcich piatich rokoch práve tu dopyt vzrastie o viac ako 30%.

„Po niekoľkých rokoch šikovného využívania rozsiahlych investícií do komplexných ERP projektov v Rumunsku teraz S&T disponuje platformou a kapacitami, ktoré jej v porovnaní s ostatnými systémovými integrátormi na tomto trhu môžu zaistiť kvalitný pokrízový vývoj. Verím, že s využitím kvalifikácie tímov špecializovaných na podnikové riešenia na vyspelejších trhoch, napríklad v Nemecku, Rakúsku, Českej republike, na Slovensku alebo Maďarsku, zostane S&T Rumunsko na miestnom trhu jedným z niekoľko solídnych systémových integrátorov, schopných profitovať nielen z pokrízového rastu, ale tiež vytvárať príležitosti pre strategických zákazníkov,“ vysvetľuje Eugen Schwab-Chesaru, partner a generálny riaditeľ vo firme Pierre Audoin Consultants Central and Eastern Europe.