28.01.2009 | Slovakia

Spoločnosť S&T Russia integruje dáta pre maloobchodný gigant M.video

Komplexný maloobchodný projekt implementujúci SAP úspešne realizovaný

Viedeň, 28. január 2009. Spoločnosť S&T Russia pripravila a úspešne implementovala komplexný podnikový dátový systém pre spoločnosť M.video, najväčšiu maloobchodnú sieť so zábavnou elektronikou v Rusku. Projekt bol spustený v novembri 2007 a nedávno ukončený úspešným uvedením systému do prevádzky. Spoločnosť S&T Russia takisto poskytuje technickú podporu spustenej prevádzky.
Spoločnosť M.video, prvá a zatiaľ jediná ruská maloobchodná sieť so zábavnou elektronikou registrovaná na burze, pôsobí na ruskom trhu od roku 1993. Spoločnosť má viac než 140 značkových pobočiek v 59 ruských mestách, čo predstavuje celkom 375 000 m² predajnej plochy. V roku 2007 spoločnosť M.video získala prestížne ocenenie „Number 1 Brand / People’s Choice Brand“ ako najlepšia maloobchodná sieť. Keďže kvalita dát spoločnosti v roku 2007 sa už nezhodovala s požiadavkami ich spravovania, spoločnosť S&T Russia bola poverená vypracovaním plánu a implementáciou riešenia na integrovanie systému SAP do existujúceho podnikového systému spoločnosti. „Zamestnanci spoločnosti S&T Russia dokázali, že sú tímom odborníkov s rozsiahlymi skúsenosťami v maloobchodnom sektore. Dokázali, že majú obdivuhodné schopnosti, vedomosti a skúsenosti v oblasti zaznamenávania tokov tovaru a pri prepájaní systému SAP s inými systémami. Bolo to veľmi dôležité pri príprave viacvrstvového riešenia, ktoré by vyhovovalo požiadavkám spoločnosti M.video“, poznamenal Mikhail Dereshev, vedúci oddelenia podnikového plánovania zdrojov v spoločnosti M.video.

Ciele projektu boli dosiahnuté
Dva hlavné ciele projektu – poskytnutie jasného prehľadu skladových zásob a príslušných aktuálnych nákupných cien tovaru – boli dosiahnuté v rámci naplánovaného časového rozvrhnutia projektu vďaka použitiu presných postupov a profesionálnych implementačných opatrení. Zamestnanci spoločnosti S&T Russia najskôr zapísali do systému SAP najdôležitejšie tovarové položky a potom zaevidovali skladovacie priestory (sklady, nákupné a servisné centrá). V ďalšom kroku boli zosúladené rôzne druhy objednávok. Teraz je možné automaticky zadať a spracovať objednávky pomocou podnikového dátového systému, avšak tiež je možné zadávať manuálne objednávky bez akýchkoľvek potrebných dodatočných úprav. Nasledovala konsolidácia viacerých druhov objednávok a rôznych tokov tovaru (pohyb tovaru medzi pobočkami, minutie tovaru, výpočet rozdielov pri expedovaní tovaru). Konečným krokom bolo doladenie zaznamenávania všetkých maloobchodných tržieb v závislosti od znižovania nákupných cien. „Riešenie, ktoré implementovali naši ruskí odborníci, vytvorilo základy pre využitie podnikových dát spoločnosti M.video a predviedlo schopnosti, ktoré môžeme ponúknuť klientom v maloobchodnom sektore“, vyhlásil Christian Rosner, výkonný riaditeľ S&T.

Podrobné správy
Projekt umožnil manažmentu spoločnosti M.video prístup k množstvu správ, ktoré výrazne zjednodušujú rozhodovacie procesy a riadenie spoločnosti. Jednou z takých správ je napríklad správa, ktorá udáva podrobnosti o dostupnosti tovaru rozpísané podľa dátumu a času. Tok tovaru medzi pobočkami je teraz tiež veľmi dobre zdokumentovaný, tovar je presne a jednotne zaradený a je mu priradený aktuálny stav (predajný/nepredajný). Komplexný skladový súpis poskytuje podrobný prehľad o stave tovaru pre všetky pobočky. Navyše sú vytvárané správy podávajúce informácie o problémoch zistených počas kompletizovania zákazky a tiež o nákupných cenách zaplatených za tovar v každej pobočke.