20.10.2009 | Slovakia

S&T Varias: Megaprojekt pre Slovakia Steel Mills

S&T Varias a Slovakia Steel Mills uzatvorili zmluvu o dodávke komplexného informačného systému.

20. októbra 2009, Bratislava - Strážske. Spoločnosť Slovakia Steel Mills sa rozhodla preinvestovať financie v celkovej výške približne 6 mil. Eur do aplikačného a infraštruktúrneho pokrytia svojich podnikových procesov. Zmluva medzi spoločnosťami Slovakia Steel Mills, a.s. Strážske a S&T Varias s.r.o. Bratislava zahrňuje implementáciu podnikového informačného systému na báze informačného systému SAP, nasadenie výrobných prevádzkových systémov (Manufacturing Execution Systems) a Centrálneho dispečingu, vrátane správy dokumentov.
Spoločnosť SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s. (SSM, a.s.) bola založená v roku 2007 s cieľom naprojektovať, postaviť, uviesť do prevádzky a prevádzkovať oceliareň v Strážskom. SSM, a.s. je dcérska spoločnosť holandskej spoločnosti Steel Assets Management B.V. Nový závod v Strážskom bude vybudovaný v priebehu roka 2010. Spoločnosť plánuje dodávať stavebnú oceľ pre zákazníkov v 12 krajinách na 3 kontinentoch. Manažment spoločnosti SSM, a.s. tvoria odborníci s dlhoročnými skúsenosťami v oceliarstve. „Zámerom spoločnosti Slovakia Steel Mills je vybudovať plne integrovaný automatizovaný výrobný závod. Cieľom dodávky je vybudovať informačný a riadiaci systém ako integrujúci prvok podnikových procesov, ktorý podporí tento náš zámer,“ hovorí Ing. Ján Tušim, generálny riaditeľ Slovakia Steel Mills, a.s., Strážske.

SAP a Outsourcing pre úspešnú priemyselnú výrobu
S&T Varias ako systémový integrátor a realizátor koncepcie informačného a riadiaceho systému pre integrovaný automatizovaný výrobný závod bude počas implementácie koordinovať celý rad subdodávateľov ako pre oblasť aplikačnú, tak aj technologickú. Následne bude poskytovať tento systém ako službu formou outsourcingu po dobu 36 mesiacov.

Vzhľadom na harmonogram projektu a komplexnosť dodávok sa jedná o ambiciózny projekt, ktorý presahuje rámec typických IT projektov na Slovensku. S&T Varias, ako spoločnosť s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti ERP riešení a outsourcingu, bola schopná predstaviť na také riešenie a model poskytovania služieb, ktorý plne podporuje podnikateľský zámer spoločnosti Slovakia Steel Mills.

„Získanie tohto megaprojektu, ktorý je jedným z najväčších projektov v roku 2009 na Slovensku, upevňuje pozíciu S&T Varias medzi lídrami na trhu. Projekt je veľmi náročný nielen z pohľadu komplexnosti riešenia, ale aj z pohľadu projektového manažmentu a systémovej integrácie. Rozhodnutie pre S&T Varias zároveň potvrdzuje dôveru našich zákazníkov k špičkovým službám našich odborníkov. Vytvárame hodnoty pre našich zákazníkov“, zdôrazňuje Peter Kucer, Country General Manager S&T Varias.