15.01.2009 | Slovakia

Wolfgang Käferböck vymenovaný za manažéra pre segment priemyselných spoločností v spoločnosti S&T

Koncern rozširuje spoluprácu s priemyselnými spoločnosťami

Viedeň, 15. január 2009. Začiatkom tohto roku bol Wolfgang Käferböck (45) vymenovaný za manažéra pre priemyselné spoločnosti v koncerne S&T. Vynikajúci odborník v oblasti priemyslu a IT tak na seba preberá zodpovednosť za medzinárodnú koordináciu podnikových riešení v tomto segmente a rozširovanie spolupráce so zákazníkmi v segmente priemyselných spoločností.
Medzi najvýznamnejších klientov koncernu S&T patria spoločnosti z rôznych priemyselných odvetví. V roku 2007 bolo 26 % celkových tržieb spoločnosti z projektov pre priemyselných klientov. Vychádzajúc z toho, spoločnosť S&T v tejto oblasti dokáže ponúknuť výhody, ktoré sú dôsledkom rozsiahlych skúseností a schopností jej približne 1 500 (prevažne SAP) konzultantov, ako aj globálneho zastúpenia v 22 štátoch, čo umožňuje poskytovať nadnárodnú podporu najvyššej kvality medzinárodne činným priemyselným klientom. „Nová pozícia v manažmente posilní náš tím strategicky a operačne na medzinárodnej úrovni, takže môžeme túto oblasť podnikania aktívne rozširovať. V osobnosti Wolfganga Käferböcka máme teraz k dispozícii schopnosti špičkového manažéra pre oblasť priemyslu,“ hovorí Georg Komornyik, výkonný riaditeľ pre oblasť podnikových riešení koncernu S&T.

V rokoch 1994 až 2007 bol Wolfgang Käferböck riaditeľom informačných procesov v spoločnosti Mondi Business Paper Holding (MBP) a výrazne prispel ku globálnemu rastu koncernu MBP, jedného z najväčších výrobcov papiera v strednej Európe. Absolvent počítačových vied začal profesionálnu kariéru v roku 1983 ako programový vývojár a analytik pre klientov spoločnosti IBM Linz a postupoval cez manažérske pozície v oblasti IT. „Koncern S&T si udržiava s priemyselnými spoločnosťami veľmi dobré vzťahy a v tejto oblasti má vynikajúcu reputáciu. Cieľom je teda využiť existujúci potenciál ešte efektívnejšie vo všetkých krajinách, kde má spoločnosť S&T zastúpenie. Teší ma výzva koordinovať a rozširovať obchodnú činnosť v tejto oblasti v 22 štátoch,“ poznamenal Wolfgang Käferböck, manažér pre priemyselných klientov spoločnosti S&T.

Titulok: Wolfang Käferböck sa stal novým vedúcim Oddelenia pre priemyselných klientov spoločnosti S&T
Autorské práva: S&T
 

Obrázok

Wolfgang Käferböck


Wolfgang Käferböck