18.10.2010 | Slovakia

Medico Uno si vyberá S&T, aby mu hosťovala SAP ERP

Keď sa pokrytie S&T CEE zhoduje so stredo-a východoeurópskou stratégiou klienta, je obojstranná výhodnosť jasná.

Spoločnosť Medico Uno sa zaoberá obchodovaním a marketingom farmaceutických výrobkov od roku 1996. Po rokoch rastu spoločnosť svoje pôsobenie rozšírila na Maďarsko, Srbsko, Slovensko, Rumunsko a začala obsluhovať aj trhy v Albánsku, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Kosove, Čiernej Hore a v Českej republike. Plán strategického rastu zahŕňa aj vstup do ďalších krajín regiónu CEE. Skupina dodáva lieky na recept aj voľnopredajné lieky, a tiež rôzne kozmetické a zdraviu prospešné výrobky, pod vlastnou značkou aj so známymi značkami svetových výrobcov.

Keď Medico Uno začalo pracovať v rôzne regulovaných obchodných prostrediach (vnútri i mimo EÚ), pôvodný ERP systém prestal zložitosti nových potrieb stačiť. Po vyhodnotení všetkých popredných ERP produktov bol vybraný SAP ako softvér, ktorý najlepšie spĺňa rastúce požiadavky firmy. Z viacerých konkurenčných partnerov SAPu bola pre implementáciu nakoniec vybraná spoločnosť S&T Consulting Hungary.

Riešenie bude postavené na štandarde SAP Business All-in-One ERP, do ktorého budú pridané dôležité zákaznícke funkcie a špeciálne vyvinutý interface na externý softvér pre skladové hospodárstvo. IT prostredia bude hosťovať outsouringové centrum S&T v Žiline, ktoré poskytne aj služby nepretržitej podpory pre ERP riešenia, určené na obsluhu ôsmich spoločností Medico Uno v piatich krajinách. Ostrá prevádzka bude zahájená 1. januára 2011.

Vďaka riešeniu SAP, spoločnému pre celú skupinu Medico Uno, sa zlepší prevádzková efektivita, zákazníci budú lepšie obslúžení, dodacie lehoty sa skrátia a požiadavky na úroveň skladových zásob sa znížia. Manažment bude mať okamžitý a jasný prehľad o firemnej výkonnosti, umožňujúci lepšiu kontrolu a riadenie. Keďže S&T sa zameriava práve na tento CEE región, zaručuje to pre Medico Uno plnú podporu, aj v prípade, že sa v budúcnosti geograficky ešte ďalej rozšíri.